با درس آموزی از مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی
به پیش در راه بر پایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی
علیه اشغالگران کنونی و خاینین ملی دست نشانده شان
!

با فرا رسیدن ششم جدی 1387 بار دیگر خاطرات تلخ و فراموش ناشدنی تجاوز قوت های نظامی سوسیال امپریالیستی به افغانستان و اشغال این کشور توسط آنها، که استقلال، آزادی ملی، منافع و حقوق خلق های کشور را پامال نموده و کشور ما را به یک مستعمره تحت اشغال مبدل کرد، در اذهان توده های رنج دیده این دیار و مردمان سائر کشور های جهان بیشتر از پیش زنده می گردد. در عين حال اين حركت سوسيال امپرياليستي گامي بود در جهت نزديك شدن تزاران نوين به آبهاي گرم بحر هند و خليج فارس كه منافع بلوك امپرياليستي رقيب سوسیال امپریالیزم شوروي و نيرو هاي وابسته اش را در منطقه مورد ضربت جدي قرار داد .
درست 29 سال از زمان آغاز تجاوز سوسیال امپریالیستهای شوروی به این سرزمین در ششم جدی 1358 میگذرد، اما نکته ای را که تاریخ فراموش نخواهد کرد همانا مقاومت های خود جوش توده های مردم در مقابل سوسیال امپریالیستهای شوروی است. جانفشانی های خود جوش توده یی، گرچه توسط مرتجعین غصب گردید، اما آزادمنشی مردمان این خطه را ثابت ساخت و نشان داد که مردمان آزادیخواه این سرزمین در مقابل هیچ قدرت اشغالگر خارجی سرتسلیم خم نمی نمایند.
همزمان با مقاومت های خود جوش توده یی، تحریکات و مبارزات سیاسی و نظامی نیروهای ارتجاعی وابسته به امپریالیزم غرب و ارتجاع منطقه و مبارزات نیروهای انقلابی، دموکرات و ملی نیز شروع شد و رو به وسعت نهاد. اما تسلط فرهنگ فئودالی بر جامعه، نقاب کاذب ترقی خواهی، دموکراسی و حقوق خلق بر چهره رژیم مزدور و ادعای دروغین انقلابیگری سوسیال امپریالیزم شوروی و حمایت بی دریغ امپریالیستهای غربی، سردمداران مرتجع چینی و ارتجاعیون ایران، پاکستان و عرب از یکجانب و عقبماندگی سیاسی توده ها، انحرافات ، کجروی ها و ناتوانی نیروهای انقلابی، دموکرات و ملی و ضعف جنبش انقلابی در سطح جهانی، از جانب دیگر، آن عوامل مساعدی بودند که تسلط روز افزون نیروهای ارتجاعی بر مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی در افغانستان را باعث شدند.
مقاومت افغانستان يكجا با ساير عوامل بين المللي و عوامل داخلي " شوروي " باعث گرديد كه سوسيال امپرياليست ها در چوكات استراتژي عمومي گرباچوف ( پروستريكا و گلاسنوست ) در صدد عقب كشي از افغانستان بر آيند. هنگامیکه روسها تصمیم به عقب کشی از افغانستان گرفتند، اولین اقدامشان تغییر مهره یعنی واگذاری قدرت به داکتر نجیب بود,   خروج قوای اشغالگر از افغانستان تا اواخر ماه دلو سال 1368 تکمیل گردید. اما تا زمانیکه سوسیال امپریالیزم شوروی وجود داشت و به رژیم نجیب کمک می رساند، این رژیم توانست به موجودیت خود ادامه دهد. ولی فروپاشی " شوروی " در اواخر سال 1370 ناقوس مرگ رژیم نجیب را به صدا در اورد.
با سقوط رژیم وابسته به روسها درسال 1371 باندهای ارتجاعی اسلامی به قدرت رسیدند. آنها برای داشتن دست بالا در حکومت علیه همدیگر به جنگ پرداختند. هر یک از آنها از یکطرف به سرکوب توده ها می پرداختند و از طرف دیگر جنگ های ارتجاعی خانمان سوز داخلی را ادامه می دادند. این دوره، دوره جنگسالاران جهادی فیودالی، دوره ترور واختناق ، دزدی، چپاول و غارت اموال مردم و تجاوز گسترده به زنان بود. قدرت های امپریالیستی و کشورهای ارتجاعی منطقه تلاش می ورزیدند تا با دادن پول و سلاح به باندهای وابسته خویش هر چه بیشتر به آتش جنگ داخلی دامن بزنند. این جنگهای خانمانسوز ارتجاعی داخلی در دوره طالبان نه تنها پایان نیافت بلکه ابعاد آن گسترده تر و خونریزی ها و تخریبات آن وسیع تر گردید.
امپریالیستهای امریکایی در سال 2001 با بهانه قراردادن حادثه یازدهم سپتامبر, کارزارتجاوزکارانه و اشغالگرانه شان را تحت نام " جنگ ضد تروریزم" براه انداختند و جهت عملی نمودن و پیشبرد آن، ائتلاف بین المللی امپریالیستی و ارتجاعی وسیعی را به وجود آوردند. آنها یکجا با سائر متحدین و دنباله روان شان افغانستان را مورد تجاوز و اشغال خویش قراردادند. هر روزی که از مدت اقامت نیروهای اشغالگر امریکایی و متحدین و دنباله روان امپریالیستی و ارتجاعی شان در این سرزمین میگذرد، تعداد نیروهای شان افزون تر می گردد. در ابتدای تجاوز به افغانستان و اشغال این کشور، مجموع نیروهای اشغالگر به 25000 نفر می رسیدند. اما تا تابستان امسال مجموع این نیروها به 78000 نفر رسیدند. قرار است تا بعد از انتقال قدرت از بوش به بارک اوباما به تعداد 30000 نفر دیگر از نیروهای امریکایی به این کشور سرازیرشوند.
اینک که یکبار دیگر افغانستان تحت اشغال قرار دارد و قوای اشغالگر و رژیم دست نشانده بر آن فرمان میرانند، ضرورت آن وجود دارد که خاطرات تلخ و دردناک تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی به افغانستان و اشغال این کشور در ششم جدی 1358 و پیامد های گوناگون فاجعه بار آن، که از اذهان مردم زحمتکش کشور پاک نشدنی است، از یکطرف و خاطرات افتخار آمیز مقاومت حماسی و جانانه در مقابل اشغالگران سوسیال امپریالیست و مزدوران شان از طرف دیگر، در خدمت به بر پایی و پیشبرد مبارزه و مقاومت علیه اشغالگران کنونی و رژیم دست نشانده آنها بیشتر از پیش پرورانده شود.  
ما منسوبین جنبش انقلابی جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی به افغانستان را تقبیح می کنیم و ياد جانباختگان راه آزادي و استقلال را گرامي می داریم و تعهد مي بندیم كه براي بيرون راندن نيروهاي اشغالگر کنونی و سرنگوني رژيم دست نشانده آنها از هيچگونه ايثار و فداكاري دريغ ننماییم و درین مبارزه و مقاومت تا آخر از پا ننشینیم.  
ما تمامی نیروهای ملی، مترقی و انقلابی و تمامی اقشار و طبقات مردمی جامعه اعم از زن و مرد را به اتحاد عمل مبارزاتی و مقاومت همسو و مشترک در چوکات مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده فرا میخوانیم.  ما برین باوریم که فقط با برپایی و پیشبرد موفقیت آمیز چنین مبارزه و مقاومتی قادر خواهیم شد اشغالگران را از کشور بیرون برانیم، رژیم دست نشانده را از میان برداریم و با ایجاد قدرت ملی مردمی و انقلابی، در مسیر تامین خواست های اساسی ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی توده های مردم، به پیش گام برداریم.

به پيش در راه برپائي و پيشبرد مقاومت ملي مردمي وانقلابي عليه اشغالگران و رژیم پوشالی!

جنبش انقلابي جوانان افغانسان        -         دسته هشت مارچ زنان افغانستان
ششم جدی 1387

 

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

paikarejawanan@gmail.com

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrymo.org