از اعتصاب و تظاهرات مردم ولايت هرات پشتيباني كنيم
و اعتراض خويش را به مقاومت ملي مردمي و انقلابي
علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده تبديل
نماييم       

مردمان شريف و آزادیخواه کشور!
امروز سومين روز اعتصاب و نظاهرات عمومي مردم ولايت هرات ميباشد. اين اعتصاب و تظاهرات به تاريخ 26 ميزان 1387 توسط صرافان شهرهرات براه افتاد و توسط داكتران، اهل كسبه، دكانداران و صرافان شهر هرات پشتيباني  گرديد. این اعتصاب و تظاهرات به منظور اعتراض علیه بی امنیتی رو به افزایش در هرات و بطور مشخص بخاطر اعتراض علیه  ترور و قتل يك تن از صرافان شهرهرات بنام جليل احمد و يك نفرهمراهش و اختطاف صراف ديگري بنام زين الدين برادر جليل احمد براه افتاده است.
اعتصاب كنندگان و شركت كنندگان تظاهرات از دولت خواهان دستگيري و محاكمه جانيان و باند آدم ربايان اند. ولي نبايد فراموش كرد كه دولت دست نشانده قادر به حل مسئله نيست و نه ميتواند - و نه ميخواهد - آنرا مورد رسیدگی قراردهد. رزیم دست نشانده حامد كرزي خود عامل كشتار ددمنشانه توده هاي ستمديده كشور و مردمان بي دفاع اين سرزمين است.
جنبش انقلابي جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان در اسناد و مداركي كه ارائه داده اند بار بار ياد آور شده و باز هم ياد آور ميشوند كه: « امپرياليست هاي تجاوزگر به سركردگي امپرياليزم لجام گسيخته امريكا ادعا دارند كه يكي از دستاوردهاي لشكر كشي شان به افغانستان، تامين امنيت دراين كشور است، حال آنكه در واقعيت امر تجاوز و اشغالگري عامل اصلي تمامي جنايات مرتكب شده از طرف رژيم دست نشانده و اربابان اشغالگرش ميباشد. قوتهای 37 کشور امپریالیستی و ارتجاعي خارجي به خاطر تامین رفاه و آسایش مردمان ما به این سرزمین قدم نگذاشته اند، بلکه بخاطر سرقت و غارت ثروت ها و بلعیدن گوشت و مکیدن خون میلیونها توده بی دفاع برای رسیدن به اهداف شوم امپریالیستی شان در این سرزمین " قدم رنجه " فرموده اند. تمامی جنگ های غیرعادلانه ارتجاعی، تجاوزگری ها، قتل عام ها، غارتگری ها، پخش مواد مخدر، تجارت زنان و کودکان، اختطاف و آدم ربائي و غیره را میتوان " دستاوردها" و " ثمرات " نظام امپریالیستی حاکم بر جهان دانست. اين جنايات وحشتناك يكي از ضمايم بلا فصل كار كرد خون آشامانه سرمايه مالي است. » ... « از زمان به وجود آمدن دولت دست نشانده حامد كرزي زمينه هاي مساعدي براي باندهاي مافيايي به وجود آمده است و آنها ميتوانند دست به هر عمل جنايتكارانه اي بزنند. بدون شك عاملين اين جنايات باندهايي اند كه اتز یکطرف توسط خود رژيم دست نشانده، مسلح، حمايت و پشتيباني ميشوند و از طرف دیگر با باند های مافيايي بين اللملي در رابطه تنگاتنگ قرار دارند. »
بدين اساس چگونه مي توان از چنين رژيمي توقع رسيدگي به منافع علیای توده ها را داشت. بدون شك همانطوري كه اعتصابات افسران نظامي كشور، اعتصابات پر دامنه استادان و معلمين مكاتب ، اعتصاب دريوران شاهراه هرات - قندهار و هزاران اعتصاب و تظاهرات ديگر در گوشه و كنار كشور از طرف رژيم سركوب شده و مورد هيچگونه رسيدگي قرار نگرفتند، اين اعتصاب  نيز به همان سرنوشت دچار خواهد شد. گر چه كميسيوني براي پيشبرد اعتصابات و تظاهرات فعلي تشكيل گرديده و رئيس اين كميسيون اعلان نموده است که : « تا زمانيكه هيئت بلند پايه دولتي به هرات نيايد وعمق فاجعه را نبيند و به خواسته هاي برحق ما جواب نگويد، ما اين اعتصاب را دوام خواهيم داد. » بطور كامل مشخص است كه اين كميسيون بازی، همالند سائر کمسیون بازی ها، بخاطر انتخابات بعدي است و با رژيم پوشالي و هيئت اعزامي معامله گري صورت خواهد گرفت و خواست بر حق مردم بدون پاسخ خواهد ماند.
ما منسوبين جنبش انقلابي جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان، پشتيباني قاطعانه خود از اين اعتصاب و تظاهرات را اعلام می نمائیم و يكبار ديگر ياد آور ميشويم که: تا زمانيكه نیروهای اشغالگر از کشور اخراج نشوند، رژِیم دست نشانده و مزدور امپریالیست ها سرنگون نگردد، تامین استقلال کشور به دست توده هاي زحمتکش صورت نگیرد و اهداف انقلاب دموکراتیک نوین در افغانستان تحقق نيابد، مشکلات اساسی توده ها همچنان بحال خود باقی خواهند ماند و بلکه عمق و دامنه بیشتری خواهند یافت.
بدين اساس وظيفه تمامی افراد انقلابي، ملي و دموكرات – به شمول جنبش انقلابي جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان -  است كه براي طرد تجاوز و اشغال و سرنگونی رژیم دست نشانده بكوشند. درین راستا همه ما وظیفه داریم که امپرياليست هاي اشغالگر و رژيم دست نشانده را به مثابه عاملين و حاملين اصلي جرايم و جنايات، بي خانماني، فقر و فاقه و بي امنيتي نزد توده ها افشاء نمائیم.
مردم شريف و آزادیخواه هرات! حركت مقتدرانه شما را قاطعانه پشتيباني مينماييم، تبليغ براي آنرا يك مسئوليت جدي مبارزاتي خود به حساب مياوريم، موفقيت و پيروزي تانرا موفقيت خود ميدانيم و در اين راستا تمامي نيروها و شخصيتهاي انقلابي، ملی و دموکرات را به حركت اصولي و قاطع فراميخوانيم.
jawanaan@gmail.com
زنده باد اعتصابات و تظاهرات زحمتكشان!
به پيش بسوي برپايي و پيشبرد مقاومت ملي مردمي و انقلابي!

جنبش انقلابی جوانان افغانستان      دسته هشت مارچ زنان افغانستان

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

paikarejawanan@gmail.com

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrymo.org