کشتار وحشیانه هموطنان خود در قندهار را به شدت تقبیح میکنیم!


وطندار دلیر من !
بنازم چشم مستت را
وطن در انتظار بازوی کشور گشای توست!
به خاک افگن ، به خون تر کن ، به بادش ده ، در آتش سوز
ازین بدتر چه میباشد که دشمن در سرای توست!
هموطنان غیور!
بار دیگر نیروهای اشغالگر یانکی دست به جنایت دیگری زده اند. شب یکشنبه مورخ 21 حوت 1390 ، یک دسته از نظامیان اشغالگر امریکائی در قندهار به یکی از قریه های ولسوالی پنجوایی رفته و به سمت غیر نظامیان آتش گشوده اند که در اثر آن 17 تن از هموطنان ما به کام مرگ فرو رفته و تعدادی هم زخمی شده اند. طبق گزارشات شواهد عینی 9 کودک خردسال از جمله کشته شدگان هستند و 12 جنازه نیز توسط سربازان مهاجم و جنایتکار به آتش کشیده شده اند.
این اولین بار نیست که منسوبین اردوی متجاوز و اشغالگر یانکی دست به چنین جنایاتی میزنند. بی حرمتی های نیروهای اشغالگر امپریالیستی، حدود یازده سال است که بر سر مردمان ستمدیده این دیار جاریست. بدرفتاری نیروهای اشغالگر با غیر نظامیان از جمله عکاسی با اجساد عریان تلف شدگان، آزار زندانیان سیاسی در محبس های تحت کنترول اشغالگران، تحمیل ستم مذهبی بر توده ها ، کشتار بیرحمانه غیر نظامیان در  نقاط مختلف کشور، استفاده از بمب های فاسفورس سفید برسر و روی زحمتکشان و ستمدیدگان ولسوالی بالابلوک فراه، بمباران مجالس عروسی در ارزگان و ولایات شرقی کشور، حادثات دلخراش ترافیکی از جمله حادثه ترافیکی هشتم جوزای 1384 و تلفات جانی ومالی مردمان این خطه، تولد نوزادان ناقص الخلقه در اثر استفاده از بمب های اورانیوم ضعیف شده توسط اشغالگران و ده ها و صدها جنایت نابخشودنی دیگر علیه توده های زحمتکش این دیار و در یک کلام تحمیل ستم همه جانبه بر آنها، همه و همه نتیجه اشغالگری و سبعیت و ددمنشی آنها به شمار میرود. چگونه میتوان این جنایات را به فراموشی سپرد؟ چگونه میتوان در مقابل این همه جنایت، بربریت و ددمنشی امپریالیستهای اشغالگر بی تفاوت بود و کاری نکرد؟ در افغانستان کنونی که یک کشور مستعمره – نیمه فئودال است، با توجه به سانسور خبری شدیدی که از طرف اربابان اشغالگر رژیم پوشالی اعمال میشود، آثار و پیامدهای استفاده از گلوله های حاوی اورانیوم و سایر مهمات جنگی شان به مرور مشخص میشود.
اشغالگران امریکائی در جنگهای عراق و افغانستان بارها اقدام به آزمایش سلاح های جدیدشان نیز کرده اند. در واقع امریکا از مردم کشورهائی مانند عراق و افغانستان برای آزمایش ادوات و تجهیزات نظامی جدید خود استفاده میکنند که این خود، جنایت ضد بشری شان را به نمایش میگذارد. این در حالی است که اشغالگران امپریالیست با ادعای "آزادی" و ایجاد " رفاه" برای مردم افغانستان به این کشور لشکرکشی نموده اند، اما برعکس آنها برای رسیدن به منافع خود جنایات بیشماری را بر ضد مردمان زحمتکش این دیار مرتکب شده اند که ابعاد آن به مرور افشاء میگردد. 
جنگ تجاوزکارانه اشغالگران در طول این مدت، هزاران هموطن ما را معیوب، مجروح و بی خانمان نموده، هزاران روستا را تخریب کرده و هزاران مواشی را تلف ساخته است. توده های ستمدیده افغانستانی در اثر این حملات وحشیانه و دهشت انگیز، چندین برابر بیشتر از قربانیان واقعه 11 سپتامبر 2001 جان باخته اند، خون ریخته اند، به خاک افتاده اند، اشک ریخته اند، غم دیده اند و ماتم گرفته اند. ولی با درد و اندوه فراوان باید گفت که پایان این تراژیدی خونین نه تنها معلوم نیست، بلکه رفته رفته عمق و گسترش بیشتری حاصل می نماید.
" جنبش انقلابی جوانان افغانستان " کشتار بیرحمانه هموطنان ما در ولایت قندهار را شدیدا تقبیح می نماید و قویا باورمند است که راه نجات کشور و مردمان کشور منجلمه جوانان، راه اخراج قهری قوت های اشغالگر امپریالیستی از کشور و سرنگونی جبری دست نشاندگان شان، از طریق برپائی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی سرتاسری و همه جانبه است. تنها پیشبرد مقاومت طولانی در همین راه مبارزاتی میتواند به حالت مستعمراتی افغانستان خاتمه دهد

"جنبش انقلابی جوانان افغانستان" تمام جوانان افغانستانی را به خروج شجاعانه و رزمجویانه از زیر درفش اردو و پولیس پوشالی و همچنان ترک بی تفاوتی ها و فرارطلبی ها از مبارزه و مقاومت علیه اشغالگران و دست نشاندگان شان  فرا می خواند.  فقط با تامین استقلال و آزادی کشور و مردمان کشور و پیشروی مداوم در مسیر انقلاب مردمی، فردای مان شگوفان، پربار و بری از سلطه امپریالیست ها و مرتجعین و سرشار از آزادی و بهروزی خواهد بود .


به پِيش بسوِي برپائِي جنبش وسِيع انقلابِي جوانان به مثابه بخش مهمی از مقاومت ملِي مردمِي و انقلابِي علیه اشغالگران امپریالیست و خائینین ملی دست نشانده شان !
" جنبش انقلابی جوانان افغانستان "
22 حوت 1390 ( 12 مارچ 2012)www.afghanistanrmy.org                  jawanan@gmail.com