پیام تسلیت

از طرف دسته هشت مارچ زنان افغانستان

به سازمان زنان هشت مارس ( ایرانی – افغانستانی )!

دوستان همرزم!
شنیدن خبر وفات مینا حق شناس، یکی از موسسان سازمان زنان هشت مارس، همه ما را شدیدا غمگین ساخت. از این بابت المناک، همدردی و غم شریکی عمیق مان را به تمامی منسوبین سازمان زنان هشت مارس و همه اعضای خانواده مینا حق شناس ابراز می نماییم. باشد تا که این غم و اندوه را به انرژی مبارزاتی در راه رهایی زنان و انقلاب در جهان، منجمله در افغانستان و ایران، مبدل نماییم.
دوستان عزیز!
لازم است درین فرصت غم انگیز، یک خبر خوش را به سمع شما برسانیم. دسته هشت مارچ زنان افغانستان، پس از یک تلاش و کوشش چند ساله، از مدتی به اینطرف به یک ارگان مبارزاتی فعال زنان افغانستانی در نقاط مختلف کشور مبدل گردیده است. اینک دیگر کاملا وقت آن رسیده است که مطابق به طرح اولیه، پیوند مبارزاتی ارگانیک میان دسته هشت مارچ زنان افغانستان و زنان افغانستانی فعال در سازمان زنان هشت مارس برقرار گردد تا بتوانیم با برقراری وحدت میان آنها مبارزه مان را از لحاظ سیاسی و سازمانی بیشتر از پبش ارتقا و گسترش دهیم. این مسئولیت و وظیفه مبارزاتی باید مدت ها قبل مورد اجرا قرار می گرفت. ما به نوبه خود قصور خود را در این تاخیر می پذیریم و به نوبه خود برای رفع هر چه اصولی تر و زود تر عوارض ناگوار آن می کوشیم. امید واریم دست به دست هم داده و با خوش اسلوبی به این دستاورد مبارزاتی نایل آئیم.

یاد و خاطره مینا حق شناس را زنده نگه داریم!

دسته هشت مارچ زنان افغانستان
25 جدی 1389 ( 15 جنوری 2011 )
 

www.afghanistanrymo.org