تصادم فرقه ائی، توطئه اشغالگران و خائینین ملی است
مردم ما باید آگاه باشند
!


اگر تاریخ جهان را با چشم باز و بصارت لازم مرور نمائیم، آشکارا و بدون ابهام به نیرنگها و ترفندهائی که استعمارگران در قبال کشورهای مستعمره و تحت سلطه در پیش گرفته اند پی میبریم و هم اکنون تکرار آنها را با تفاوت های جزئی در کشورهای مختلف تحت سلطه، متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی آنها ( مثلا افغانستان،عراق، لیبیا، سوریه و ...) ناظر و شاهد هستیم.
افغانستان کشوری است که در طول تاریخ میدان تاخت و تاز ابرقدرت های خارجی بوده و فعلا در زیر زنجیر تانکهای اشغالگران و چکمه های سربازان آنها در حال لگدمال شدن و به انقیاد کشیده شدن است و زندگی مردم فقیر آن روز به روز به قهقراء کشانیده میشود.  اما از آنجائیکه روحیه استقلال طلبی و وطن پرستی تا هنوز در خون و شریان مردم ما در جریان است ، اشغالگران خون آشام به این وضعیت رقت بار آنها اکتفاء نکرده و هر روز از طریق چینل های نفوذی و حلقات جاسوسی شان ، باند بازی ها و مداریگری های نوتری را از چنته بیرون می آورند که تشدید اختلافات مذهبی ، قومی ، منطقوی ، لسانی ، سمتی و غیره و ایجاد درگیری های فرقه ئی از رشته بافته های همین دستگاه های استعماری و از تار و پود سیاست  " تفرقه انداز و حکومت کن ! " شان است.
زمانیکه استعمارگران کهن تاریخ ، " گاو شیری" هند را در قبضه و تصرف خود داشتند ، از وجود دو دین در هند ( اسلام و هندوئیزم) سود میجستند و مردم بی خبر هند را با صحنه سازی های مضحک به جان هم انداخته و خودشان شادمانانه بر مسند نظارت و حتی قضاوت می نشستند. امروز نیز در افغانستان اشغال شده، بلاک استعمارگر با در دست داشتن منابع قابل تزریق تفکرات فرقه گرایانه مذهبی ، آتش جنگ و برادر کشی را در بین ملت افغانستان ( شیعه و سنی) دامن می زنند و خود از آب گل آلود این معرکه ماهی چه، که حتی نهنگ صید میکنند و در عین حال ازین تصادمات و حتی خطرات احتمالی تصادمات وسیله ای میسازند برای تشدید سرکوب توده های ستمدیده این دیار!
حادثه عاشورای سال 1384 و برخورد مسلحانه گروه های عزادار و غیر عزادار در شهر هرات نتیجه همین سیاست استعماری بود و نه چیز دیگری. این حادثه المناک در اثر صحنه سازی های اشغالگران ، دولت پوشالی و اجیران خودفروخته شان به وجود آمد. به همین جهت عاملین حادثه توسط دولت نام نهاد مورد تعقیب عدلی قرار نگرفت و حتی مقصرین حادثه شناسائی نشده و به مردم معرفی نگردید.
هرات با موقعیت خاص جغرافیای سیاسی که دارد، همچنان که  برای تزاران سابق روس ( کلید فتح هند) محسوب میگردید، امروزه نیز برای جهانخواران امریکائی و متحدین شان کلید فتح ایران و آسیای میانه است. بخاطر همین موقعیت استراتژیک هرات، تصادمات فرقه گرایانه بین شیعیان و سنی ها ایجاد گردید و فرمان تحقیق توسط باداران دولت پوشالی با یک اشاره انگشت سست نگه داشته شد تا کینه این قضیه به سود استراتژی و در جهت منافع درازمدت اشغالگران و مزدوران شان همچون آتشی زیر خاکستر بماند.
پیام ما به توده های زحمتکش این دیار ، بخصوص توده های زحمتکش هرات این است: 
بیایید با بیداری و هوشیاری لازم ، شکار توطئه های مغرضانه و سودجویانه استعمارگران و استثمارگران بین المللی  و مزدوران منطقوی و بومی شان نگردیم!
بیایید در این برهه حساس تاریخی که فرصت اتحاد و همدلی در مبارزه علیه اشغالگران و دست نشاندگان شان است ، زمینه ساز تداوم حضور اشغالگران در کشور خود نباشیم!
بیایید در این لحظه حساس تاریخی، بخاطر کوتاه کردن دست اشغالگران و دست نشاندگان شان از سرنوشت ، منابع و منافع توده های ستمدیده کشور، همدل و همصدا شده و بخاطر تامین استقلال کشور و آزادی ملی تلاش نماییم ، نه دامن زدن به تکرار حادثات ناگوار و غم انگیز تصادم فرقه ئی مذهبی!


مرگ بر متجاوزین و اشغالگران
مرگ بر رژیم دست نشانده
مرگ بر اجیران خودفروخته ای که تفرقه و نفاق را بین مردم دامن می زنند و حامیان منطقوی آنها
" جنبش انقلابی جوانان افغانستان"
24 سنبله 1390
www.afghanistanrmy.org                                                                     jawanan@gmail.com