شماره شانزدهم نبرد زن نشریه دسته هشت مارچ زنان افغانستان منتشر شد

مقالات مندرج این شماره

افتتاحیه محفل28اسد سال1391

سخنان گراننده برنامه28 اسد 1391

تفنگ و جنگ

گزارش تجلیل از بیست وهشتم اسد سالروز استرداد استقلال افغانستان

بيست وهشتم اسد سالروز استرداد استقلال افغانستان را گرامي ميداريم

امضأ توافقنامه استراتيژيك يك اقدام ميهن فروشانه و خيانت ملي است

ياد جانباختگان 28 اسد 1298 را گرامي ميداريم

ته مانشی ورکولی

بحرانهایی كه امپرياليستها به آن گرفتاراند با " توافقنامه استراتيژيك " حل نخواهد شد

دانش سیاسی انقلابی ما را از گمراهی نجات میدهد

چگونگی به قدرت رسیدن حبیب الله بچه سقا

دنیا نو

دو سرده فارسی وپښتو

انقلاب

مام وطن قسم

شعری از اسما

" بیا تا باز برخیزیم !‌ "

بیست و هشتم اسد، سالروز استرداد استقلال افغانستان تجدید پیمان ما با شهدا و جانباختگان راه استقلال و آزادی کشور است

قطعنام