شمارۀ دوم   هشت مارچ 2005 ( 18 حوت 2003 )

محفل تجلیلیه هشت مارچ  ( روز جهانی زن )

  هشت مارچ (روز جهانی زن) به روز سه شنبه هشت مارچ 2005 ( هجدهم حوت 1383) توسط زنان و دختران مهاجر افغانستانی در کویته و همچنان زنان و دختران پاکستانی تجلیل گردید. با وجودی که درین روز بارش شدیدی جریان داشت به تعداد تقریباً سه صد نفر در محفل شرکت کرده بودند. شرکت کننده گان محفل شامل دختران و پسران جوان و نوجوان و افراد مسن تر اعم از زن و مرد بودند. اکثریت شرکت کننده گان در محفل را متعلمات و متعلمین مکاتب مربوط به مهاجرین افغانستانی در محل تشکیل می دادند.
    انانسری محفل بصورت مشترک توسط دو دختر و پسر جوان پیش برده شد.محفل شامل قرائت مقالات، شعر خوانی ، دو ترانه میهنی و دو پارچه تمثیلی بود. مقالات تماماً توسط دختران و پسران جوان و نوجوان قرائت گردید. در اجرای ترانه های میهنی دختران و پسران نوجوان و همچنان اطفال سهم گرفتند. پارچه های تمثیلی بصورت مشترک توسط دختران و پسران جوان و نوجوان اجرا گردید. در ختم محفل قطعنامه ای صادر گردد که شامل دو موضوع است:
اول): مخالفت علیه موضع اشغالگران و دست نشاندگان شان که سعی دارند مسئله زنان را به یک موضوع متکی به اشغالگران مبدل سازند و همچنان مخالفت علیه موضع ارتجاعی زن سیتزانه طالبان و متحدین القاعده یی شان که آنها نیز سعی دارند مسئله زنان را ريال از یک موضع مخالف به موضوع متکی به اشغالگران و دست نشانده گان شان تبدیل کنند.

دوم): مخالفت علیه انتخابات پارلمانی رژیم دست نشانده و اعلام تحریم این انتخابات نمایشی . درقطعنامه از تمامی هموطنان خواسته شده است که در انتخابات پارلمانی رژیم دست نشانده شرکت نکنند. قابل تذکر است که انتخابات ریاست جمهوری رژیم دست نشانده نیر در محلف تجلیلیه هشتاد و پنجمین سالروز استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس، تحریم گردیده بود . مندرجات این شماره " نبرد زن" مقالات ، اشعار و ترانه محفل هشت مارچ را در بر می گیرد.

روز جهانی زن را گرامی داریم

یکبار دیگر هشت مارچ روز جهانی زن فرا رسید. این روز را به تمامی زنان و تمامی مردان طرفدار آزادی و حقوق زنان تبریک می گوییم. تجلیل از هشت مارچ، تجلیل از مبارزات زنان و مردان آزاده در راه تأمین حقوق انسانی زنان است. خوشوقت هستیم که باز هم مثل سال های دیگر با سر بلندی و افتخار این روز را تجلیل می نماییم. ما با تدویر این محفل تجلیلیه یکبار دیگر تعهد می بندیم که مبارزات مان را در راه تأمین حقوق حقه زنان ادامه دهیم.  محفل تجلیلیه امروزی ما ، چندمین محفل تجلیلیه ما از روز جهانی زن است .

ادامه دارد

مسئله زنان

ستم بر زنان دارای سابقه تاریخی بس طولان است . از همان زمانی که با از میان رفتن سیستم کهن کمونی، طبقات و مالکیت خصوصی در جوامع بشر بود آمد ، نظام مادرسالاری از میان رفت و با پیدایش و سلطه مردی سالاری ، ستم بر زنان آغاز گردید.

ادامه دارد

فریبکاری اشغالگران

میک کین سناتور امریکایی ، تقریباً دو هفته قبل ، پس از ملاقات با حامد کرزی صریحاً اعلام کرد که به نظر وی لازم است امریکا در افغانستان پایگاه نظامی دایمی داشته باشد. جاوید لودین سخنگوی کرزی از این نظر سناتور امریکایی استقبال به عمل آورد و تحقق آنرا برای افغانستان مفید اعلام کرد .

ادامه دارد

زنده باد روز جهانی زن

هشت مارچ روز جهان زن را به تمامی زنان و مردان آزاده ، بویژه شرکت کنندگان این محفل تبریک میگویم. مفهوم تجلیل از هشت مارچ روز جهانی زن چیست؟ اگر این تجلیل صرفاً به مفهوم اجرای مراسم سالانه باشد ، صحیح نیست. ما باید هشت مارچ را هر سال تجلیل نماییم ، اما نباید ارزش آنرا در حد اجرای صرف مراسم سالانه پایین بیاوریم. 

ادامه دارد

زنده باد هشت مارچ


هشت مارچ روز جهانی زن را به همه تان تبریک می گویم . چرا ما هشت مارچ را تجلیل می نماییم؟ زیرا که میخواهیم از مبارزات زنان در راه تامین حقوق و آزادی شان تجلیل نماییم. ما هشت مارچ را تجلیل می نماییم تا مسئله زنان به صورت وسیع در سطح ملی و بین المللی مطرح شود . مسئله زنان و ستم بر زنان یک مسئله بسیار عمیق است و با یک سلسله اقدامات فرمایشی و نمایشی حل و فصل نمی گردد . مثلاً حکومت کرزی بنا به هدایت امریکایی ها و انگلیس ها و غیره یک تعداد زنان را به پای صندوق های به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری رژیم کشاند و حالا قصد دارد آنها را به پارلمان رژیم وارد نماید . اینها اقداماتی اند که گویا به تطبیق آنها می خواهند وانمود سازند که حقوق زنان تامین شده است .

ادامه دارد

تلخی های زندگی

هشت مارچ روز جهانی زن را به همه شما تبریک می گویم!
دراینجا داستان زندگی پر درد و رنج یک دختر جوان را برای شما بیان می نمایم . این داستان بیان کننده حالات زندگی میلیون ها دختر جوان مردم ما است.
من یک دختر جوان بیست ساله هستم تا صنف دوازدهم تحصیل کرده ام ، دو سال قبل از صنف دوازدهم فارغ شدم. قصد داشتم برای شمولیت در دانشگاه آمادگی بگیرم . در دوران مکتب همیشه نمره کامیابی بسیار خوب می گرفتم . در عین حال تمام کار خانه را نیز من انجام می دادم چرا که مادرم از چندین سال به اینطرف مریض است. اما پدرم به دلیل مشکلات اقتصادی خانوادگی به من اجازه نداد که به

ادامه دارد

دفاع از حقوق نیم پیکر جامعه انسانی

زنانی که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می دهند از دوره های دور تاریخی تا کنون در تمامی جوامع انسانی نقش برازنده ای ایفا کرده اند. اما سیمای زنان در دوره های مخلتف زندگی انسان ها به استثنای عصر مادر سالاری نقش محکوم و تحت ستم بوده است. از زمان شکل گیری اولین جامعه طبقاتی این بخش از جامعه انسانی به موقعیت تحت ستم افتاده و همه تلخی ها و رنج های این ستم را با پوست و گوشت خود لمس کرده است.

ادامه دارد

باید هوشیار باشیم

هشت مارچ روز جهانی زن را به تمامی زنان و دختران مبارز و مردان مدافع حقوق و آزادی زنان تبریک می گویم. ما امروز در اینجا جمع شده ایم که از رنج ها و غم های زنان صحبت نماییم و راه های بیرون رفت از موقعیت تحت ستم بودن شان را به بحث بگیرم. طوریکه  خواهران و برادران دیگر نیز گفتند؛ ستم بر زنان در جامعه ما در اساس دارای خصلت نیمه فیودالی استا که اشکار معین امپریالیستی نیز بر آن اضافه شده است. من در اینجا در مورد خصلت نیمه فیودالی این ستم حرف نمی زنم. به نظرم در این مورد صحبت های کافی به عمل آمده است . اما لازم می بینم که اشکال معین امپریالیستی این ستم را تا جاییکه برایم مقدور است به بحث بگیرم.

ادامهدارد

اشعار جوانان

قطعنامه محفل تجلیلیه هشت مارچ 2005

1: افتخار داریم که یکبار دیگر توفیق یافتیم هشت مارچ روز جهانی زن را تجلیل نماییم. امیدواریم بتوانیم در سال های آینده تجلیل با شکوه تر و گسترده تری از این روز به عمل آوریم. جداً کوشش خواهیم کرد که در سال های آینده در جاهای دیگری نیز روز جهانی زن را تجلیل کنیم. بویژه لازم است در داخل افغانستان از هشت مارچ تجلیل به عمل آوریم. در طی چند سال گذشته و همچنان امسال تجلیل از روز جهانی زن در داخل افغانستان منحصراً  توسط مقامات رژیم  دست نشانده به عمل آمده است.

ادامهدارد