نبرد زن نشریه دسته هشت مارچ زنان افغانستان شماره سوم

شماره سوم نبرد زن شامل مقالات قرائت شده در محفل تجلیلیۀ روز جهانی زن در سال جاری ( 2006 – 1384 ) و چند سند دیگر است. این محفل به تاریخ دهم مارچ 2006 ( 1384 ) مشترکا توسط " دستۀ هشت مارچ " و " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " بر گذار گردید.
محفل ساعت چهار بعد از ظهر روز دهم مارچ شروع گردید و تا ساعت شش و نیم بعد از ظهر همان روز دوام نمود. در محفل ، منسوبین " دستۀ هشت مارچ " و " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " اشعار و مقالات ترتیب شدۀ شان را قرائت کردند. یک پارچۀ تمثیلی توسط دختران و پسران جوان اجرا گردید و ترانه ای توسط دختران و پسران خورد سال سروده شد. انانسری محفل بصورت مشترک توسط یک دختر جوان و یک پسر جوان پیش برده شد و در فاصلۀ میان سخنرانی ها، اشعار و یا متن های ادبی کوتاهی توسط آنها به خوانش گرفته شد. در ختم محفل، قطعنامه ای بصورت مشترک توسط " دستۀ هشت مارچ " و " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " صادر گردید.

بیشتر از سه صد نفر زنان و مردان مسن و همچنان دختران و پسران جوان و نو جوان در این محفل شرکت کرده بودند.

افتتاحیه

دوستان عزیز ، حضار گرامی ! تشریف آوری شما را در محفل امروزی خیر مقدم می گوئیم . خوشوقتیم که امروز یکبار دیگر درینجا با هم گرد آمده و روز جهانی زن را تجلیل می نمائیم . امید واریم بتوانیم ازین روز خجسته بصورت شایسته تجلیل به عمل آوریم و یک محفل خوب برگذار کنیم .
هشت مارچ روز بین المللی زن است . زنان و مردان آزاده همه ساله از این روز تجلیل به عمل می آورند تا تعهد شان را در مبارزه بخاطر دستیابی به جامعه و جهان فارغ از ستم جنسی محکم تر و استوار تر سازند . آنها در سراسر جهان محافل و راهپیمائی هائی تشکیل می دهند و مسئله زنان را در بعد کشوری و جهانی آن مطرح می نمایند . یکی از ویژگی هشت مارچ امسال در این است که طیف های مختلف زنان آزاده ایرانی  در خارج از ایران همه دست بدست هم داده و یک راهپیمائی وسیع از فرانکفورت آلمان تا شهر لاهه هالند در اعتراض به قوانین ضد زن در ایران براه انداخته اند . همسنگران افغانستانی ما در اروپا از این راهپیمائی حمایت کرده و در آن شرکت کرده اند . ما نیز بنوبه خود این حرکت مبارزاتی را از خود دانسته و از آن حمایت به عمل آورده ایم .
محفل امروزی توسط " دسته هشت مارچ " و به همکاری " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " برگذار گردیده است . محفل امروزی شامل قرائت مقالات و اشعار به زبان های دری و اردو ، اجرای پارچه های تمثیلی  و سرود های رزمی ملی و میهنی است . در ختم محفل ، قطعنامه مشترک " دسته هشت مارچ "  و " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " بمثابه نتیجه گیری نهائی از محفل تجلیلیه امروزی ما ، صادر خواهد شد .

ستم جنسی در پیوند با استثمار طبقاتی و ستم امپریالیستی قرار دارد


نخست روز جهانی زن را به شما مادران پاک طینت که سراپا لطف و صمیمیت هستید و به تمام مادران و زنان جهان تبریک و تهنیت عرض می دارم . ثانیا تشکر و سپاس فراوان از برگذار کنندگان این محفل که از روز جهانی زن تجلیل به عمل آورده اند و یادبودی از این قشر مظلوم جامعه ما کرده اند .

ادامه دارد

دوام اشغال افغانستان تا آخر سال 2010

کنفرانس لندن که چندی قبل دائر گردیده بود ، در نوع خود چهارمین کنفرانس در مورد افغانستان بعد از تجاوز امپریالیست های امریکائی و متحدین شان بر این کشور است . کنفرانس بن ، کنفرانس توکیو و کنفرانس برلین به ترتیب در سال های 2001 ، 2002  و 2004  دائر گردیده بودند . کنفرانس بن سر آغاز رسمیت دادن به تجاوز و اشغالگری امپریالیستی توسط یک مرجع ساختگی افغانستانی بود و کنفرانس های توکیو و برلین ادامه آن . با انجام انتخابات پارلمانی برای رژیم دست نشانده

ادامه دارد

وزارت امور زنان پانزده فیصد در خوان یغما شریک شد

یکی از سردمداران رژیم پوشالی که در کنفرانس لندن شرکت کرد ، وزیر امور زنان این رژیم بود . در واقع این " علیا مخدره " نیز در زمره کسانی بود که درخواست باقی ماندن قوای اشغالگر برای ده سال دیگر در افغانستان را امضا کرده بود و رسمیت باقی ماندن آنها تا پنج سال دیگر را تائید کرد . دستاورد این وطنفروشی و خیانت ملی برای وزارت امور زنان رژیم این بود که بین ده تا پانزده فیصد مجموع  " کمک های خارجی " برای " بازسازی افغانستان "

ادامه دارد

آتش زدن و بستن مکاتب دخترانه یک اقدام ارتجاعی جاهلانه و به نفع اشغالگران و رژیم پوشالی است

یکی از اقدامات  جاهلانه و زن ستیزانه طالبان در زمان امارت شان ، بستن مکاتب دخترانه و مسدود کردن دروازه های دانشگاه ها به روی دختران بود . اینک که آنها دیگر در قدرت نیستند ، باز هم سعی به عمل می اورند که مکاتب دخترانه را مسدود نگه دارند . در مناطقی که آنها نفوذ و نیروی نظامی کافی دارند ، با توسل به تهدید و ارعاب اهالی و مخصوصا دختران مکتبی و معلمان مکاتب دخترانه برای مسدود نگه داشتن دروازه های مکاتب دخترانه تلاش می کنند . این تلاش آنها باعث گردیده است که در ساحات وسیعی از مناطق پشتون نشین کشور ، مکاتب دخترانه کماکان مسدود باقی بمانند . در مناطق دیگری که طالبان نفوذ و نیروی نظامی کافی ندارند ، مکاتب دخترانه را به اتش می کشند تا دختران نتوانند به درس و تحصیل شان ادامه دهند .

ادامه دارد

به یاد " نادیه انجمن " شاعر جانباخته

ناديه انجمن شاعری جوان از ميان زنان افغانستان بود . ناديه در بين مردم  بخصوص محافل شعر و شاعری هرات بخوبی شناخته شده بود .  وی هم به سبک سنتی و هم به سبک نو شعر می سرود . ناديه در هنگام کشته شدنش در 5 نوامبر2005 ، فقط بيست وپنج سال عمر داشت . ناديه که از زخم های ناشی از لت و کوب شوهرش درگذشت ، دانشجوی سال چهارم ادبيات در    دانشگاه هرات بود .  شوهرش که يک سال بود با اوازدواج کرده بود کارمند بخش اداری همین دانشگاه بوده است .

ادامه دارد

زنان پارلمان نشین مجری ستم بر زنان اند

اشغالگران و رژیم دست نشانده آنها ادعا دارند که زنان افغانستان را آزاد کرده و حقوق زیادی به آنها داده اند . مثلا تبلیغ می کنند که یک چهارم چوکی های پارلمان افغانستان را زن ها اشغال کرده اند . می گویند این ها صلاحیت دارند که به نفع زنان قانون گذاری نمایند . اما واقعیت از چه قرار است ؟
واقعیت این است که یکتعداد از زنان این آزادی را بدست آورده اند که برای آرائش زنانه رژیم پوشالی فعالیت هائی انجام دهند و موقعیت هائی را در چوکی های رژیم اشغال کنند . اما این فعالیت ها و چوکی گرفتن ها هیچ ربطی با کسب حقوق توده زنان افغانستان ندارد .

ادامه دارد

فراخواندن زنان به دور یک خط انقلابی

درود بر میلیون ها زن جهان و به ویژه زنان افغانستان که جنبش رهائی زنان از قید هرگونه ستم را شجاعانه براه انداخته اند و علیه هرگونه ظلم و اوضاع ناهنجار که میلیارد ها زن را از حقوق شان ساخته و آنها را در عقب دیوار ها در اسارت نگه داشته است ، می رزمند . رزمندگانی که درین راستا بسیج گردیده اند ، علیه هرگونه ظلم و زن ستیزی بپا خاسته اند .
با غنیمت شمردن فرصت ، روز جهانی زن را به تمام زنان رزمنده جهان و زنان افغانستانی تبریک می گوئیم .

ادامه دارد

ترجمه دری مقاله خوانده شده در محفل به زبان اردو

پیوند میان مسئله زنان
و
سائر مسائل مربوط به نظام حاکم

مهمانان گرامی !
تشریف آوری تان بخاطر رونق بخشیدن به محفل کنونی ما را از ته دل خوش آمدید می گوئیم . مثل هر سال دیگر امسال نیز ما هشت مارچ ، روز جهانی زن ، را با جوش و خروش برگذار می کنیم . ما علیه شرایط موجود در افغانستان و پامالی حقوق زنان و شانه به شانه شان در جهت حمایت از مبارزات آنان تلاش می کنیم .

ادامه دارد

پیام همبستگی

 

به کارزار " مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن در ایران " !

همسنگران عزیز !
راهپیمائی هشت مارچ شما را قاطعانه پشتیبانی می کنیم . این راهپیمائی یک حرکت مبارزاتی درست و اصولی است . این راهپیمائی می تواند و باید به مبارزات زنان در ایران و سائر کشور ها ، بخصوص کشورهای همسایه ایران ، مثل افغانستان ، تحرک تازه ای ببخشد . موفقیت و پیروزی راهپیمائی تان را ، موفقیت و پیروزی خود به حساب می آوریم و تبلیغ برای آنرا یک مسئولیت جدی مبارزاتی خود به حساب می آوریم .

زنده باد مبارزات زنان ایران ، افغانستان و سراسر جهان !          

" دسته هشت مارچ "
25 فبروری 2006

قطعنامه محفل تجلیلیه روز بین المللی زن

" دسته هشت مارچ " و " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " با سر فرازی و افتخار اعلام می نمایند که یکبار دیگر موفق گردیدند به همکاری دوستان همرزم شان ، روز بین المللی زن را تجلیل نمایند . در ختم محفل امروزی یکبار دیگر یاد جانباختگان راه آزادی ، چه زن و چه مرد و چه افغانستانی و چه از سائر کشور ها ، را گرامی داشته و اعلام می داریم :

ادامه دارد