نبرد زن  نشریه دسته هشت مارچ زنان افغانستان شماره چهارم

گزارشات

ادامه دارد

زنده باد هشتم مارچ روز جهانی زن


بار دیگر هشتم مارچ روز جهانی زن فرا رسید . " دسته هشت مارچ زنان افغانستان " به استقبال از این روز تاریخی می شتابد . ما همانند سال های گذشته از روز جهانی زن تجلیل به عمل می آوریم . ما در این روز مصمم تر از پیش ، تعهد مان در پیشبرد مبارزه بر ضد شوونیزم مرد سالار را یکبار دیگر تازه می کنیم . ما اعلام می کنیم که مبارزه ما بخشی از یک مبارزه عمومی بخاطر جامعه و جهان عاری از هر نوع استثمار و ستم است .

ادامه دارد

سرودی که در یکی از محافل تجلیله هشت مارچ توسط منسوبین " دسته هشت مارچ زنان افغانستان " و " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " خوانده شد .

روز هشت مارچ را فرخنده تر می کنیم
دشمن آزادی را خوارو ابتر می کنیم
آسمانها را بگو، ما ستاره می شویم                  بیکرانها را بگو، ما شراره می شویم
روز هشت مارج را فرخنده تر می کنیم
دشمن آزادی را خوار و ابتر می کنیم
بزم پیروزی منم ، شعر آزادی منم                  خشم زنده گی منم، عشق و دوستی منم
روز هشت مارچ را فرخنده تر می کنیم
دشمن آزادی را خوار و ابتر می کنیم
زنهای آزاده را قدرتمندش می کنیم                   زن های بیچاره را سربلندش می کنیم
روز هشت مارچ را فرخنده تر می کنیم

دشمن آزادی را خوار و ابتر می کنیم

روز جهاني زن گرامي باد


هشتم مارچ روز جهانی زن است . در این روز تمامی زنان مبارز و مردان حامی مبارزات آنان آماده ميشوند تا یکبار دیگر خواست رهائي و آزادی از ستم را فرياد كنند ، تجارب نوين ودست آورد های جديد مبارزاتي خود را مطرح کنند و رشته هاي پيوند و اتحاد محكمترخويش را به نمايش بگزارند. در اين روز تاريخي باید انديشه و عمل انقلابی درميان استثمار شدگان و تحت ستم قرار گرفتگان سراسر جهان ، بخصوص زنان زحمتکش و تحت ستم طنين انداز شود . هشتم مارچ روز مبارزه براي آزادي و رهائی زنان درسراسر جهان است .                

ادامه دارد

به سازمان ملی – دموکراتیک آوارگان افغانی ! 

دوستان همرزم !
با خوشوقتی اطلاع یافتیم که در پنجمین سالگرد تجاوز و اشغال افغانستان توسط امپریالیست های امریکائی و متحدین شان ، تدویر محفلی را رویدست گرفته اید .  " دسته هشت مارچ " از این اقدام تان حمایت به عمل می آورد و آرزومند است که این محفل با موفقیت برگذار گردد . طی روز های آینده ، اعلامیه دسته هشت مارچ به مناسبت پنجمین سالروز تجاوز به افغانستان و اشغال آن توسط امپریالیست های امریکائی و متحدین شان ، برای تان ارسال می گردد . این اعلامیه در داخل کشور و همچنان در ساحات مهاجر نشین در کشور های همسایه پخش خواهد شد . امید واریم تا آنجائیکه ممکن باشد این اعلامیه از طریق محفل شما نیز پخش گردد .

دسته هشت مارچ زنان افغانستان

25سپتامبر 2006

تاریخچه هشتم مارچ ( روز جهانی زن )

اگر به تاريخ مبارزات نظر اندازیم می بینیم که در صفحات آن روزهاي بياد ماندني وجود دارند ، روز هاییکه بعنوان نشانه ومظهر هر مبارزه در تاريخ مبارزات ثبت شده و به مظهر و فراخوان مبارزه تبديل ميشوند . در اينچنين روزهاست كه هر سال آمال و اهداف مبارزه با صداي بلند اعلام شده  و به گوش تمام جهانيان رسانده ميشود و به این ترتیب بیان می گردد كه تضادهائي كه اين مبارزه را پا داده و قوت بخشیده است هنوزهم حل  نشده اند.

ادامه دارد

گرامی باد هشتم مارچ روز جهانی زن

بیش از پنج سال از تجاوز نظامی امپریالیست ها به رهبری امریکا بر افغانستان می گذرد و رژیم دست نشانده به زودی شش ساله می شود . از زمانیکه رژیم دست نشانده تحت رهبری اربابش بر مسند قدرت تکیه زده ، عدم امنیت زنان بصورت فاحشی افزایش یافته است ، تجاوزات جنسی به زنان و دختران جوان و قتل های ناموسی ابعاد وسیع و وحشتناکی را بخود گرفته است .

ادامه دارد

پرده پوشی جنایت با رشوه

گرچه آزار و اذیت زنان در افغانستان رکن اساسی سیستم مرد سالاری این جامعه است ، اما از زمان تجاوز نظامی امپریالیست ها به رهبری امریکا آمار خشونت از قبیل قتل ، تجاوز ، خود سوزی و سوزاندن زنان توسط مردان روز به روزافزایش یافته است . علت بلند رفتن این آمار حمایت جمهوری اسلامی افغانستان از این جنایات است . روزی نیست که این جنایات در نقاط مختلف کشور اتفاق نیفتد . اما مسبب اصلی این جنایات محاکمه نمی شود . چنانچه

ادامه دارد

متن ذیل ، سخنرانی یکی از منسوبین " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " است که در آخر یکی از محافل تجلیلیه هشت مارچ ( روز جهانی زن ) ایراد گردید .

لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز        سپر از دست  مینداز که جنگ است هنوز
های آسوده نشین لب ساحل برخیز            که ترا کار به گرداب نهنگ است هنوز

ادامه دارد

اعلامیه مشترک " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " و " دسته هشت مارچ زنان افغانستان " به مناسبت تقبیح پنجمین سالروز تجاوز امپریالیست های امریکایی و متحدین شان بر افغانستان

به پیش در راه
شکلدهی و شگوفایی هر چه بیشتر و وسیع تر
مقاومت ملی مردمی و انقلابی

با فرارسیدن هفت اکتوبر 2006 ، پنج سال از آغاز تجاوزگری و اشغالگری امپریالیست های امریکائی و متحدین شان بر افغانستان می گذرد . آنها واقعه 11 سپتامبر 2001  در امریکا را به مثابه روکش و بهانه ای برای حمله بر افغانستان و آغاز کارزار زورگویانه امپریالیستی شان برای اشغال و کنترل مستقیم کل منطقه ، مورد استفاده قرار داده و شام هفتم اکتوبر 2001  افغانستان را مورد حمله قرار دادند . هدف این حمله و تجاوز ، از میان بردن پایگاه های القاعده در افغانستان و کشتن و یا دستگیری اسامه بن لادن و همچنان سرنگونی رژیم طالبان بمثابه رژیم حامی القاعده اعلام گردید . اما هدف اساسی این یورش سبعانه ، اشغال افغانستان و لگد مال کردن کامل استقلال و آزادی این کشور و مردمان آن و تبدیل کردن آنها به یک کشور مستعمره و مردمان تحت انقیاد مستقیم بود .

ادامه دارد

خيزش بيست هزار نفري سرچشمه روز جهاني زن

آزادیخواهان و مبارزین  سراسر دنيا، هشتم مارچ ( روز جهانی زن ) را جشن مي گيرند . اين يك جشن مبارزاتي است و از نبرد زنان سرچشمه گرفته است. بطور مشخص مبارزه كارگران مهاجر خياط در عمق محلات شرقي نيويارك، الهامبخش انتخاب يك روز ويژه براي بزرگداشت مبارزات زنان شد . روحيه زنان مهاجري كه از كارخانه ها بيرون آمده، در خيابانهاي آمريكا راهپيمائي كرده و با عزم راسخ خود همگان را به شگفتي واداشتند، بر سراسر قرن بيستم حكمفرما بوده و كماكان زنده است. آن کارگر مهاجر، امروز نيز ، الهامبخش ما در مبارزه براي رهائي كل نوع بشرند.

ادامه دارد

مرگ بر منشور خیانت ملی

یکبار دیگر رژیم پوشالی ماهیت ضد مردمی و خائنانه ملی خود را نشان داد و ثابت ساخت که حاکمیت دست نشانده کنونی درکل مجمعی از خائنین ملی و دشمنان کشور و مردمان کشور است . سندی که بنام " منشور مصالحه و آشتی ملی " توسط هر دو بخش قوه مقننه و با توافق رئیس جمهور رژیم به تصویب رسید ، در واقعیت امر منشور خیانت ملی است . این سند تمامی جنایات گذشته نوکران سوسیال امپریالیزم شوروی ، جهادی ها و طالبان را مورد عفو قرار داده و جانیان را از تعقیب عدلی و قضائی معاف اعلام کرده است .

ادامهدارد