نبرد زن نشریۀ دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان شمارۀ پنجم

خشم زنان را بمثابۀ نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رها سازیم

دوستان و رفقاي همرزم!
با سرفرازي و افتخار اعلام ميداريم كه " نبرد زن " ( نشريه دسته هشت مارچ زنان افغانستان ) كه عموما بصورت سالنامه انتشار ميافت ، سر از همين شماره بصورت فصلنامه در می آید. " نبرد زن " بعد از این صرفا بصورت چاپی انتشار نخواهد یافت، بلکه در ویبلاگ دسته هشت مارچ زنان افغانستان که تازه ایجاد گردیده است، نیز انتشار می یابد تا بتواند بصورت وسیعی در اختیار خوانندگان خود قرار بگیرد. علاوتا هواداران و علاقمندان دسته هشت مارچ زنان افغانستان و نشریۀ نبرد زن می توانند از طریق آدرس الکترونیکی ( ایمیل ) ما به آسانی با ما در تماس شوند، سوالات و مباحثات شان را با ما در میان بگذارند و یا مطالب، اسناد و گزارشاتی برای انتشار در نبرد زن بفرستند.

ادامه دارد

بیست و هشتم اسد را گرامی بداریم
و تعهد خارائین خود را
در مسیر برپائی و پیشبرد مقاومت ملی، مردمی و انقلابی

علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی سرتاسری سازیم

بار دیگر سالروز استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس فرا رسید.
بیایید تا دست در دست هم داده یاد عزیزانی را که در راه تامین استقلال سیاسی افغانستان جانفشانی نمودند تجلیل نماییم. بیایید تا با اتحاد و همبستگی، خاطرات شجاعتها، دلیریها، ایثار و رشادتهای اجداد و نیاکان خود را که بخاطر تامین استقلال و آزادی افغانستان  فداکاریها داشتند زنده نماییم و تعهد خارائین خود را برای ادامه دادن راه آنان و بخاطر نجات افغانستان از زیر سلطه امپریالیزم لجام گسیخته امریکا هرچه بیشتر و بیشتر استوار وآهنین سازیم.

ادامه دارد

برای برپایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی
با تمام توش و توان زمینه سازی نمائیم !
مقاومت علیه اشغالگران و خائنین ملی دست نشانده را

قاطع و سرتاسری سازیم !

با فرا رسیدن 7 اکتوبر 2007 ( 15 میزان 1386 )، کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریالیستی به سردمداری امپریالیست های امریکایی بر افغانستان، شش سال پر از جنایت و فریبکاری را پشت سر گذاشت. این آتش افروزی امپریالیستی پس از افغانستان عراق را فرا گرفت و اکنون می رود که دامن ایران را بگیرد و به دنبال آن احتمالا سوریه و پاکستان و ... را در کام خود فرو برد. ناگفته پیدا است که زخم کهنه شمشیر زهر آگین صهیونیزم درفلسطین و در جوار آن لبنان از قبل توده ها را زجر می داد و کماکان زجر می دهد.

ادامه دارد

نشست وزيران خارجه ايكو را تقبيح كنيم

و مقاومت ملي – مردمي و انقلابي را تشديد نماييم

درصورتيكه به تاريخ جهان به چشم باز وبصارت لازم نظراندازيم به خوبي به نيرنگها و ترفندهاي استعمارگران امپرياليست در قبال كشورهاي مستعمره و تحت سلطه پي خواهيم برد. نيرنگهايي كه با تفاوتهاي اندك و بسيار جزئي دركشورهاي مختلف تحت سلطه متناسب به اوضاع و احوال اجتماعي آنها مانند عراق و افغانستان درحال تطبيق است.

ادامه دارد

سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی به افغانستان را
تقبیح نمائیم
و
مقاومت علیه اشغالگران کنونی و خائنین ملی دست نشانده شان را
اصولی، قاطع و سرتاسری سا
زیم !

تهاجم نظامي سوسيال امپرياليست هاي شوروي در6 جدي 1358 به افغانستان و اشغال كشور توسط آنها كه استقلال , آزادي ملي , منافع و حقوق خلق هاي كشور را زير چكمه هاي سربازان متجاوز پامال نمود , آن حركتي بود كه كشور ما را به يك مستعمره تحت اشغال مبدل كرد . در عين حال اين حركت سوسيال امپرياليستي تجاوزكارانه گامي بود در جهت نزديك شدن تزاران نوين به آبهاي گرم بحر هند و خليج فارس كه منافع بلوك امپرياليستي رقيب سوسیال امپریالیزم شوروي و نيرو هاي وابسته اش را در منطقه مورد ضربت جدي قرار داد .

ادامه دارد

همه نیروهای مترقی و آزادیخواه را به شرکت در تظاهرات 15 سپتامبر علیه حضور نیروهای نظامی آلمان در افغانستان فرا می خوانیم.

" ما زنان افغانستان به ستوه آمده ايم"

افغانستان سرزمین نمایش همه نوع ستم و استثمار و سرکوب زنان است.  موزه ای زنده از انواع و اقسام نیروهای مرتجع و زن ستیز، نیروهایی که  در زمینه سرکوب و آزار زنان یکی از دیگری گوی سبقت را ربوده است.  همگی این نیروهای ارتجاعی و زن ستیز از پشتوانه نظامي و مالي دول غربی برخوردارند.  نهادهای باصطلاح خیر خواه بین المللی هم نقش کارچاق مناسباتی را دارند که قرار است افکار بین المللی را  در مورد وضعیت زنان در افغانستان به خواب خرگوشی فرو برند و هر از چندی گزارشی از خدمات دلسوزانه خود به افکار عمومي جهان ارائه دهند. نهادهایی که برایشان رنج ما زنان و مردم افغانستان منبع سوداگری است.
از  سپتامبر 2001 ، به هنگام حمله و اشغال افغانستان توسط آمریکا و دول متحدش سرنوشت ما  زنان درافغانستان تابع  کشمکش نیروها و جریانات ارتجاعی شده است. ارتش های اشغالگر غربی کماکان حضور خود را در افغانستان  حفاظت از" آزادی" مردم افغانستان و "امنيت" زنان اعلام می کنند. جریانات ارتجاعی اسلامی جنگ های فرقه ای خود را به نام "جهاد" به نام سرزمین اسلامی افغانستان و آزادی آن از دست "کفار" وانمود می کنند.
 در این صحنه جنگ و سرکوب ما زنان افغانستانی قربانیان ردیف اول هستيم.
از سپتامبر 2001 افکار عمومی جهان با خیال راحت ما را به فراموشی سپرد. از همان ابتدای جنگ ما در تنهایی مطلق به مبارزه و مقاومت خود علیه شرایط  سرکوبگرانه ضد زن ادامه داده ايم، چرا که ما بدرستي ميدانيم که خروج نیروهای اشغالگر یعنی تضعیف نیروهای مذهبی و غیر مذهبی جنگ سالار در قدرت.
ما زنان همصدا با زنان عراقي که در شرايط مشابهي به سر مي برند  فریاد می
 

زنيم:  ارتش های اشغالگر از کشور ما بیرون شوید!
سازمان زنان هشت مارس (ایرانی، افغانستانی)
2 سپتامبر 2007

هفته محو خشونت علیه زنان
یا
هفته حمایت از خشونت علیه زنان

رژیم دست نشانده و ارتجاعی حامد کرزی  هفته اول قوس 1386 را بنام " هفته محو خشونت علیه زنان "  اعلان نموده است. از زمان تجاوز امپریالیستها به افغانستان  و نشاندن  حامد کرزی  به کرسی دست نشاندگی تا کنون وعده های سرخرمن برای توده ها وبخصوص  زنان داده اند . یکی از وعده های اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده " تامین حقوق و آزادی زنان "  است که بطور مرتب از طریق  رسانه های فرمایشی مورد تبلیغ وترویج کاذبانه قرار می گیرد. متاسفانه یکتعداد تسلیم طلبان قبلا مربوط به جنبش ملی – دمکراتیک نیز به این ساز می رقصند وبه مبلغین  امپریالیستها در افغانستان  تبدیل گردیده اند.

ادامه دارد

قتل های ناموسی مورد حمایت رژیم پوشالی است

در مدت شش سالی که از عمر رژیم پوشالی میگذرد، اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده همیشه همان یک ساز را پف کرده اند، اینکه امریکا به خاطر "آزادی زنان" و "تامین حقوق بشری" به این سرزمین آمده است. اما مردم به خوبی دانسته اند که این، حرف مفت و دهن پرکنی بیش نیست، زیرا در مدت شش سالی که از عمر ننگین رژیم دست نشانده میگذرد عدم امنیت زنان بصورت فاحشی افزایش یافته است و تجاوزات جنسی به زنان و دختران جوان و قتل های ناموسی ابعاد وحشتناک و غیر قابل تصوری را به خود گرفته اس

ادامه دارد

قتل و تجاوز در افغانستان شب سياه طولانی ای را ميپيمايد

افغانستان كشوريست اشغال شده و تحت سلطه مستقيم نيروهاي اشغالگر امپرياليست به رهبري امپرياليزم امريكا، كشوريست كه اكثريت نيروهاي مرتجع و بنيادگرا زير لواي امپرياليزم امريكا در رژیم دست نشاندۀ حاکم بر آن جمع گرديده اند، كشوريست كه دران نيروهاي مرتجع و زن ستيز در زمينه سركوب و آزار زنان يكي از ديگري گوي سبقت را ربورده اند. تمامي اين نيروهاي مرتجع زن ستیز از پشتوانه مالي و نظامي امپرياليستها بخصوص

ادامه دارد

گزارش از کویته پاکستان