شمارۀ ششم   نبرد زن     حوت 1386 ( مارچ 2008)

تجلیل با شکوه روز جهانی زن

روز جهانی زن از طرف " دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان " در شهر کویته با برگزاری یک گردهمآیی توده یی وسیع به نحو با شکوهی تجلیل گردید. " دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان " درین حرکت مبارزاتی از همکاری فعالالۀ " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " برخوردار بود. مجموعا در حدود هشتصد ( 800 ) نفر درین گردهمآیی شرکت کرده بودند. چنانچه ظرفیت سالونی که گردهمآیی در آن بر گزار گردیده بود بیشتر می بود، احتمالا بیشتر از یک هزار نفر می توانستند در گرد همآیی شرکت نمایند. 
تقریبا دو سوم شرکت کنندگان درین گرد همآیی را زنان و دختران تشکیل می دادند که شاگردان مکاتب در میان آنها اکثریت داشت. بقیۀ شرکت کنندگان در گردهمآیی شامل مردان و پسران جوان بودند و در میان آنها نیز شاگردان مکاتب در اکثریت قرار داشتند.  
گردهمآیی هشت مارچ امسال به موضوع مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان اختصاص داشت. مجموع مقالات و اشعاری که در گرد همآیی توسط دختران و پسران جوان قرائت گردیدند، تقریبا همه به موضوع خشونت علیه زنان و مبارزه علیه آن اختصاص یافته بودند. یک قطعه شعر اردو نیز در گرد همآیی قرائت گردید و با استقبال شرکت کنندگان روبرو شد. یک ترانۀ دسته جمعی توسط چند شاگرد دختر و پسر مکاتب ابتدایی محل و دو ترانۀ دیگر توسط هنرمند شامل در گردهمآیی سروده شد. همچنان یک پارچۀ تمثیلی که خشونت علیه زنان در خانواده و خشونت توسط قوای اشغالگر و نظامی های پوشالی وطنی علیه زنان را نشان می داد، اجرا گردید.
تعداد زیادی از شاگردان مکاتب، موسسات تعلیمی، انجمن های ادبی جوانان، ادارۀ یکی از مکاتب و یک تیم ورزشی به مناسبت روز جهانی زن پیام های تبریکیه به گرد همآیی فرستاده بودند.
گرد همآیی ساعت سه بعد از ظهر روز یکشنبه، نهم مارچ شروع شد و تقریبا دو و نیم ساعت دوام نموده و در حدود ساعت پنج و نیم بعد از ظهر همان روز پایان یافت.

شمارۀ ششم " نبرد زن " مجموع مقالات، اشعار و پیام های تبریکیۀ قرائت شده در گرد همآیی امسال را در بر دارد.

مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان

امروز ما هشت مارچ روز جهانی زن را تجلیل می نمائیم. فرارسیدن این روز را به تمامی زنان ستمدیده و مردان آزادیخواه تبریک می گوئیم. محفل امسال ما به موضوع خشونت علیه زنان و مبارزه علیه آن اختصاص یافته است.

ادامه دارد

دیو ظلمت تار می سازد جهان
ظاهرا از روشنی دارد بیان

عدل و داد از های و هوی ظالمان
وز فغان های ستمکاران عیان

حق دهی در تیغ جلادان نگر
گرگ ها در جامه و شکل شبان

شهر شادی گشته در عالم خراب
چیره بر دنیاست خیل ناکسان

باز می آئیم همه بار دیگر
تا که گردد کور چشم دشمنان

وزارت امور زنان رژیم کرزی شعار هشت مارچ امسال را " سرمایه گذاری برای زنان" اعلام کرده است. تطبیق این شعار در خدمت به زمینه سازی های بیشتر عینی و ذهنی برای تحمیل انقیاد ملی و پرورش بیشتر سرمایه داری دلال و ملاکیت مزدور قرار دارد. به این ترتیب مسئلۀ زنان و حقوق آنها، از طرف اشغالگران و رژیم دست نشانده، به گروگانی در خدمت به پایمالی استقلال و آزادی کشور و مردمان کشور و تحمیل بیشتر فقر و فاقه بر زحمتکشان کشور مبدل

گردیده است. این در حالی است که طالبان کماکان به سیاست های زن ستیزانۀ خشن و شدیدا ارتجاعی خود ادامه می دهند و به اشغالگران و رژیم پوشالی فرصت می دهند تا سیاست های اغوا گرانۀ خود در قبال زنان را بیشتر از پیش گسترش دهند.
ما در عین حالیکه باید مبارزه و مقاومت علیه سیاست های اغواگرانۀ اشغالگران و خائنین ملی را پیش ببریم، وظیفه داریم که علیه سیاست های زن ستیزانۀ جاهلانۀ طالبان نیز مبارزه نمائیم.

خشونت مردان بر زنان در خانواده

مرد سالاری پدیدۀ منفوری است. این پدیده بطور ذاتی توام با زن ستیزی و ستم بر زن است و نمی تواند طوردیگری باشد. زن ستیزی و ستم بر زن نزدیک ترین مناسبات انسانی یعنی مناسبات میان پدر و دختر، برادر و خواهر، زن و شوهر و ... را با اعمال ستم و خشونت همراه میسازد و عواطف انسانی را جریحه دار می نماید.

ادامه دارد

از کی بنالم؟
مادامی که نزدیکترین نزدیکانم
بر من ستم روا می دارند
من جان پدرم
همشیرۀ برادر
و عزیز همسر.

اما این جان و همشیره و عزیز
در مقابله با دیو ستم
که در خوی عزیزانم
چون خون در رگ ها جاری است
رنگ می بازد.
و من زده می شوم
و کوفته می شوم
و زخمی و خونین می شوم.
و کشته می شوم
با سنگ جفا از هر سو
و یا با تیر جفا از یکسو
تیر جفای برادر
یا تیر جفای شوهر.

و فروخته می شوم
و به گروگان داده می شوم
همچون مواشی و غله
و اجناس دیگر
بله دقیقا همچون اشیا و اسباب.

مرا راه دیگر نبود فراهم                           بجز پیکار روز افزون دمادم
نشاید با ضعیفی رفت زین راه                     نه با تسلیمیان از راه بیراه

از انتحار تا انتحار

افغانستان کشوری است که میزان انتحار یا خود کشی در آن بسیار بالا است. عوامل گوناگون ایدئولوژیک – سیاسی، عقده های عمیق و شدید، حس انتقامگیری فوق العاده، مایوسیت ها و بیزاری های شدید از زندگی  و غیره باعث می گردند که درین کشور افراد دست به انتحار بزنند  

ادامه دارد

ای ستم رسیده !
که ستم ها بسیار دیده ای
بسیارمی بینی
و بسیار خواهی دید
چنانچه جهان بر همین منوال باشد.

در مواجهه با درد ها و رنج های جانگداز
دست به انتحار مزن!
راه درست و اصولی مبارزه و مقاومت را برگزین
و یقین داشته باش که دیو ستم
در مقابل نیروی رزمندۀ انسانی تاب مقاومت ندارد.

اما بدان که این راه
راه آسانی نیست
باید از هفت خوان بگذری
برتر از هفت خوان رستم
و تو باید جنگجویی باشی
بر تر از رستم
قهرمان برتر زمانۀ خود.

 خشونت علیه زن در خانواده و اجتماع

زنان نصف نفوس جامعه را تشکیل داده اند اما بطور کلی نظام استثمارگرانه و ستمگرانۀ حاکم بر جامعه زنان را در زندان ذلت و خواری محبوس می دارد. بر پایۀ این مناسبات حاکم ارزش هایی به وجود آمده اند که بر مبنای آنها ناتوانی و زبونی طبیعت زنان پنداشته می شود، بطوریکه پنداشته می شود که گوشت و

ادامه دارد

من از بابا بنالم یا برادر
ستمگاری کنند بر من برابر

شریک زندگی "دارد" محبت
ولی این همسفر ظالم سراسر

درون خانه ام دایم ببینم
یکی ملا عمر بر من مقرر

ز خویش و قوم هم آزار بینم
دهندم بیگناه و جرم کیفر

به ملت نازم و ملت نوازم
ولی قدرم به نزد اوست کمتر

من از خود نالم و از دیگران نیز
یکی از دیگری بد هست و بدتر

نشاید جز میان بندم به پیکار
نباید در ستم مانم فزونتر

ضرورت بازنگری همه جانبه
در مورد مسائل مربوط به زنان
 

لالۀ این چمن آلودۀ رنگ است هنوز
سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز
های آسوده نشین لب ساحل بر خیز
که ترا کار به گرداب و نهنگ است هنوز

اولتر از همه روز هشتم مارچ را به تمام آزادیخواهان و مخصوصا تمام زنان زجر کشیده افغانستان تبریک عرض می دارم . 

ادامه دارد

خشونت زنان علیه زنان

خشونت علیه زنان در اصل ریشه در  مرد سالاری حاکم بر جامعه دارد. اما از آنجائیکه این خشونت یک پدیدۀ اجتماعی است، صرفا از طرف مردان اعمال نمی شود، بلکه زنان نیز به خشونت علیه زنان دست می زنند، بخصوص در درون خانواده ها. این خشونت ها هم مستقیما توسط زنان بر زنان اعمال می شود و هم از طریق تحریک مردان برای اجرای اعمال خشونت آمیز علیه زنان.

ادامه دارد

خشونت علیه زنان افزایش یافته است

امارت اسلامی طالبان خشن ترین شیوۀ مرد سالاری را بر جامعه اعمال نمود، دروازهای مکاتب را به روی زنان و دختران بست، آنها را از رفتن به حمام و کار در امور دولتی و غیر دولتی منع نمود. طالبان متکی بر تفسیر خود شان از شریعت اسلامی زنان را در چهار دیواری خانه ها محبوس نمودند.

ادامه دارد

خشونت علیه زنان
توسط اشغالگران و دست نشاندگان شان

گزارشی از زبان یکی از اهالی ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان در سال 1385 حاکی بود که : « نظامیان امریکایی یکجا با نظامیان و پولیس دولتی شبانه به دهات پشتون نشین این ولسوالی می ریزند و در اولین اقدام شان مجموع زنان و مردان قریه را از هم جدا می کنند. بعد مجموع زنان را در یک حویلی جمع می کنند و مجموع مردان را در حویلی دیگر. ازین لحظه به بعد تعدادی به

ادامه دارد

آزادی حقیقی زنان افغانستانی
در گرو
کسب استقلال و آزادی و پیروزی انقلاب است 

در شرایط کنونی افغانستان امپریالیست های امریکایی ومتحدین شان تلاش دارند تا خود را مدافع  " آزادی زنان " در مقابل شوونیزم غلیظ طالبانی معرفی نمایند تا از این طریق بتوانند مبارزات زنان را از مسیر اصلی اش منحر ف نمو ده  و نظام پو سیده  پوشالی را از گزند مبارزات آزادیبخش توده ها محافظت نمایند. امپریالیستها بخوبی در ک نموده اند که جنبش زنان  بخش مهمی از مبارزات توده های زیر استثمار و ستم در نابود ی جامعه کهن و ایجاد جامعه نوین میباشد.

ادامه دارد

ترجمۀ آزاد شعر اردوی قرائت شده در گرد همآیی به شعر دری

ادامه دارد

ترانۀ سروده شده توسط دختران خورد سال

اسیران نغمه خوان با خوش نوایی               سرود و ساز شان بهر رهایی

سراید در قفس بلبل که شاید                      صدایش تا به کوهساران برآید

قفس تنگ است و بال و پر بسوزد            روان و جان و تن یکسر بسوزد

الا یاران قفس بهر دریدن                              بود بال و پر از بهر پریدن

چه خوش پرواز و قیل وقال آزاد                     فضای باز بوستان بال آزاد

پیام ای همبستگی