شماره پانزدهم دور دوم پیکار جوانان نشریه عمومی جنبش انقلابی جوانان افغانستان

مطالب مندج این شماره قرار ذیل است

"همایش بزرگ عدالت‌خواهی" یا چانه‌ زنی‌های حقیرانه

هیاهوی بر مرگ ( اسامه )

انقلاب چیست و انقلابی کیست ؟

نظری پیرامون مسوده به اصطلاح توفقنامه استراتیژیک میان دولت دست نشانده امریکا و ایالات متحده امپریالیستی

گزارش از همایش بزرگ عدالت خواهی

گزارش از برنامه « آرمان شهر »

تیست انترنت کلب در شهر کابل مسدود گردید

زیر پل سوخته

"ماهی سیاه کوچولو" نمونه‌ی درخشان از ادبیات مردم

6 جدی سال تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی را تقبیح کنیم

علیه کشتار بی رحمانه کارگران افغانستان بپاخیزیم

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrmy.org

|| بازگشت ||