شماره شانزدهم دور دوم پیکار جوانان نشریه عمومی جنبش انقلابی جوانان افغانستان

مطالب مندج این شماره قرار ذیل است

جوان کیست؟

هنر چیست ؟

به پیش به سوی تقبیح بن دوم

تدویر جلسه بن دوم را به شدت تقبیح میکنیم!

نقش امپریالیست های انگلیس در اشغال کنونی افغانستان

طرح، تایید و تصویب پیمان استراتژیک نظامی بین رژیم دست نشانده وامریکائی ها خیانت ملی است

دمــــوكرا ســي مقــوله طــبقاتـي اســت

امپریالیزم امریکا در راس همه جنایتکاران جنگی قرار دارد

" جرگه عنعنوی" را بصورت قاطعانه تحریم کنیم!

راځی چه ښکیلاګرو او ملی خاینین او لاسپوڅو پروړاندی پاڅون ټولنیر کړو

یغمای گل سرخ شعری از : اخگر فرهمند

انـــقــلاب شعری از رفیق " صمصام"

به یاد رفیق پویان

تصادم فرقه ائی، توطئه اشغالگران و خائینین ملی است

اظهار امتنان


" جنبش انقلابی جوانان افغانستان " از کمک مالی 100 یوروئی دوستان مقیم هامبورگ - آلمان که در اوایل سال 2011 به این جنبش اهداء گردیده بود ابراز امتنان و قدردانی مینماید.

برگزاری محفل تجلیلیه 28 اسد 1390در شهر ..... !

آگـــــــــاهی

طرح ایجاد پایگاه های نظامی اشغالگران امپریالیستی را به شکست مواجه ک

 

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrmy.org

|| بازگشت ||