شماره هفدهم دور دوم پیکار جوانان نشریه عمومی جنبش انقلابی جوانان افغانستان

مطالب مندج این شماره قرار ذیل است

کنفرانس شیکاگو

چگونگی شکل گیری سند بردگی افغانستان

رد پای شیطان

زنده باد روز جهانی کارگر !

پیام همدردی به سازمان زنان هشت مارس!

شور و شوق انقلابی یا مستی های لومپنانه؟

اراكين بلند پايه دولتي سرباند مافياي بين المللي درافغانستان ميباشند !

سرماي زمستان جان صدها تن را گرفت !

مروری بر"مصوبه شورای علمای افغانستان"

اعتصاب محصلین فاکولته انجینیری پوهنتون هرات و پیامدهای ناشی از آن

پیشبرد اهداف اشغالگرانه از درآمد تریاک افغانستان و وظایف کنونی ما

جزئیات دقیق نیروهای اشغالگر امپریالیستی به افغانستان

با امضاء سند بردگی افغانستان برای یک مقاومت ملی، مردمی و انقلابی طولانی و سخت آمادگی بگیریم!

نهائی شدن پیمان استراتژیک گام دیگری است در راستای خیانت آشکار ملی !

کشتار وحشیانه هموطنان خود در قندهار را به شدت تقبیح میکنیم!

هشتم مارچ ، روز نبرد زنان گرامی باد!

سرکوب خونین تظاهرات ضدامریکائی، توسط رژیم مزدور را تقبیح میکنیم!

شاه شجاع سوم برای امضاء سند " همکاری های استراتژیک " به اروپا رفت!

سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی را تقبیح کنیم!

تدویر جلسه بن دوم را به شدت تقبیح میکنیم!

 

 

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrmy.org

|| بازگشت ||