شماره هجدهم دور دوم پیکار جوانان نشریه عمومی جنبش انقلابی جوانان افغانستان

در این شماره مطالب ذیل را میخوانیم

مصئونیت قضائی " برای نیروهای امریکائی ، یک خیانت ملی دیگر !

اطلاعات درز کرده از درون پارلمان رژیم

دفاع از مبارزات برحق مردم فلسطین،

گزارشی در مورد داستان ساختگی"قیام مردمی" علیه طالبان در ولسوالی اندر ولایت غزنی

دستي كه نان مي دزدد، نمي تواند آزادي ببخشد

امپریالیزم حامی ستم جنسی است

بیست و هشتم اسد، سالروز استرداد استقلال افغانستان تجدید پیمان ما با شهدا و جانباختگان راه استقلال و آزادی کشور است

سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی را تقبیح نموده و مقاومت علیه اشغالگران کنونی را شگوفا سازیم

علیه اختطافات گسترده اطفال، مردم منشینید خموش!

اعتصاب داکتران ولایت هرات رژیم دست نشانده را سراسیمه ساخت‌

هـفـتـم اکـتـوبـر را به روز تشدید مقاومت علیه اشغالگران و خاینین ملی دست نشانده، بدل نماییم!

تفرقه افگنی و به هم انداختن ملیتها ازجمله خصایل ذاتی امپریالیزم ورژیم های مزدور میباشد.

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پروفیسر حفیظ

  اقیانوس اوهام

صدای فریاد

هر چه دست طاق ،

 در ستایش

معلم

اظهار قدردانی از همکاری های مالی !
"جنبش انقلابی جوانان افغانستان" از کمک مالی دوستان مقیم هامبورگ – آلمان که مبلغ 40 یورو را اواخر ماه اکتوبر 2012 به این جنبش اهداء نموده اند ابراز امتنان و قدردانی می نماید. خوشبختانه دوستان ما را تنها نگذاشته و با همکاری های مالی و معنوی، پشتیبانی شانرا نسبت به ما به نمایش

*************

بدترین بیسواد، بیسواد سیاسی است!
وی کور و کر است، درک سیاسی ندارد و نمی‌داند که هزینه‌های زندگی از قبیل قیمت نان، مسکن، دارو و درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند.او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده، سینه جلو می‌اندازد و میگوید که: "از سیاست بیزار است".
چنین آدم سبک‌مغزی نمی‌فهمد که بی‌توجهی به سیاست است که زنــان فــاحــشه و کــودکان خــیابانــی می‌سازد، قتــل و غــارت را زیاد می‌کند و از همه بدتر بر فساد صاحبان قدرت می‌افزاید. "برتولت برشت"

 

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrmy.org

|| بازگشت ||