فهرست عناوین مندرج شماره بیستم پیکار جوانان نشریه جنبش انقلابی جوانان افغانستان قرار ذیل است

جشن حقیقی ما پس از کسب استقلال کشور و تأمین آزادی مردمان ما فرا می رسد

معنی حقیقی دموکراسی، آزادی و برابری چیست ؟ (دادگر )

پولیس محلی نمادی از بربریت و وحشت (جاوید )

آی مردم ( شعری از سیروس )

وضعیت زنان در افغانستان (کیوان )

مواد مخدر قاتل خاموش ! (جاوید )

من رویائی دارم ( انوش )

افتتاحیه خوانده شده در محفل 28 اسد امسال

بیست و هشتم اسد مبارکباد ! ( ناهید )

تجلیل از بیست و هشتم اسد ، تعهدی برای مبارزه با اشغالگران کنونی ! ( فرهاد )

نائل آمدن به استقلال واقعی ،مستلزم عزمی متین است (جویا )

اشعار خوانده شده در محفل 28 اسد امسال

بیست هشتم اسد روز استرداد و استقلال افغانستان گرامی باد ( خالد )

نود چهارمین سالروز استرداد استقلال افغانستان را گرامی بداریم !

مکثی در مورد هنر و برنامه آواز افغانستان ( جاوید )

محرومیت زنان در جامعه (سیروس )

شعر آزادی

 

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrmy.org

|| بازگشت ||