شماره یازدهم دور دوم حمل 1388 ( اپریل 2009 )

استراتیژی جدید امریکا در قبال افغانستان

گزارشگر پیکارجوانان
24 مارچ 2009
مطلبی تحت عنوان " کرزی تحت فشار غرب"  در روزنامه "نیویارک تایمز" که صبح روز دوشنبه مورخ 23 مارچ 2009 در خیابانهای امریکا پخش شد، نكاتي از استراتیژی جدید دولت ایالات متحده امریکا درقبال افغانستان را روشن مي
سازد.

ادامه

صدور حکم بارک اوباما
مبنی بر اعزام 17000 نیروی نظامي اضافي به افغانستان

گزارشگر پیکار جوانان
اول حوت 1387
براساس گزارشهای تازه، بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا مجوز استقرار 17000 نیروی اضافی درافغانستان را صادرکرده و گفته است که: ‹‹ برای رفع نیازهای عاجل امنیتی ›› صدور چنین حکمی ضروری است.
در بیانیه منتشره کاخ سفید آمده است که دو لواي تازه نفس – يك لوا از اردوي زميني ويك لوا از تفنگداران بحري -  به افغانستان اعزام خواهند شد.

ادامه

تظاهرات ضد امریکایی

 در ولایت خوست باعث عقب نشینی نیروهای ایساف شد

گزارشگرپیکار جوانان  
17 حوت 1387  
مردم ولایت خوست طی تظاهرات خشمگینانه ضد امریکایی شاهراه خوست – گردیز را به روی ترافیک مسدود ساخته واجساد قربانیان حمله نیروهای امپریالیستی را که شب گذشته درآن ولایت به مرحله اجراء درآمده بود، در سرک گذاشته بودند.

ادامه

گفتگوی 60 دقیقه یی بارک اوباما
با شبکه تلویزیونی CBS
به ارتباط "استراتیژی خر
وج"

گزارشگرپیکار جوانان
27 مارچ 2009

بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا از لزوم وجود یک " استراتیژی خروج" برای نیروهای امریکایی مستقردرافغانستان سخن گفت و تاکید کرد که تدوین این استراتیژی حتی درحال حاضر که اعزام نیروهای بیشتری برای مبارزه با پیکارجویان طالبان و نیروهای القاعده درراس برنامه های آن دولت میباشد, مورد بحث و نظرقراردارد.

ادامه

ترجمه متن کامل سخنان بارک اوباما
در سخنرانی
روز جمعه، 27 مارچ 2009، در کانگرس امریکا


"عده بسېاری از مردم در اېالات متحده امرېکا و کشورهای متحد ما که قربانی های زېاد داده اند، ېک سوال بسېار بسېط دارند: مقصد و مرام ما درافغانستان چه هست؟ آنها بعد از سالېان دراز، اېن سوال را مېکنند .

ادامه

یادی از نوروز 1388 خورشیدی

گوئید به نوروز که امسال نیاید                                                         درکشورماتم زدگان ره نگشاید
بلبل به چمن نغمه شادی نسراید                                                       ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید
خون میدمد ازخاک شهیدان وطن وای
ای وای وطن وای

ادامه

مقایسه آمارتلفات غیرنظامیان
 میان سال 2007 و 2008 درافغانستان


اززمان شروع کارزارتجاوزکارانه امپریالیستهای امریکایی که با بهانه قراردادن حادثه یازدهم سپتمبر 2001 بعنوان روپوشی افغانستان را مورد تهاجم و لشکرکشی خویش قراردادند تا الحال تلفات بیشماری از اهالی ملکی افغانستان به ثبت رسیده است.

ادامه

مقاومت ادامه دارد


گزارشگرپیکار جوانان
21 حوت 1387

باشندگان شهر لشکرگاه ولایت هلمند صبح امروز مورخ 21 حوت 1387 دست به تظاهرات علیه نیروهای اشغالگر امپریالیستی و مزدوران بومی شان زدند.
مظاهره کنندگان  میگفتند که شب گذشته درمنطقه سپينه کوته بشران در غرب شهرنیروهای خارجی یک فرد ملکی را کشته اند و یک تن دیگر را نیز مجروح نموده اند.

ادامه

به یاد جانباختگان 24 حوت هرات
مقاومت ملی مردمی و انقلابی خویش را مستحکم نماییم


‹‹ استعمار گران و امپرِيالِيست ها دست در دست حکام خودکامه و ستمگر براِي حفظ و تداوم اسارت خلق ها و بقا و دوام نظام ضد انسانِي مبتنِي بر سلطه استعمار و امپرِيالِيزم و استثمار توده هاِي زحمتکش ، همراه با اعمال شوونِيزم بر اقوام و ملِيت هاِي تحت ستم وتحمِيل اسارت بر زنان، به بِيرحمانه ترِين شِيوه هاِي سرکوب و ددمنشانه ترِين وِيرانگرِي ها و قتل عام ها متوسل شده اند. ›› ( اعلاميه جنبش انقلابي جوانان افغانستان )

ادامه

لیست کاندیداتوران دور دوم انتخابات رياست جمهوري رژيم دست نشانده
و افشاء
چوروچپاول دارائی های عامه توسط مقامات بلند پایه اين رژيم


در این مقاله میخواهیم از یک طرف ليست افراد سرشناسي را که علنا تصمیم گرفته اند تا درخیانت ملی آشکارا سهیم شده و به عنوان پیش قراول این خیانت دربازی به اصطلاح انتخاباتی در رقابت تنگاتنگ با هم به مبارزه بنشینند و به نیروهای 37 کشور اشغالگر امپریالیستی و ارتجاعي خارجي نشان دهند که کدام یک بهتر میتواند خاک کشور، استقلال و آزادی مردمان کشور وحاکمیت ملی مردمان ما را تقدیم اشغالگران نماید، ارائه نمائيم واز طرف دیگر به گوشه بسیار کوچکی از خیانت نابخشودنی حامد کرزی و فاروق وردک که در جریان حاکمیت شان برمردم ستمدیده افغانستان روا داشته اند، اشاره اي داشته باشیم. با اين اميد که خائینین ملی روزی در دادگاه مردمی به پای میز محاکمه کشانیده شوند.  

ادامه

مبارزات زنان بخش مهمی از مقاومت علیه اشغالگران و رژیم پوشالی

فرا رسیدن هشت مارچ، روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزادیخواه تبریک می گوئیم. تجلیل از هشت مارچ، تجلیل از مبارزات زنان و قربانی هایی است که زنان مبارز در راه احقاق حقوق شان تا حال در کشور های مختلف جهان متقبل گردیده اند. این مبارزات با وجود نیل به دستاورد های معینی اساسا تا حال پایان نیافته و همچنان ادامه دارد. بنابرین تقبل قربانی های بیشتر مبارزاتی در شرایط کنونی و در آینده نیز ضروری خواهد بود.

ادامه

81 واقعه خودسوزی درسال 1387
ثبت شفاخانه سوختگی هرات

گزارشگرپیکار جوانان
17 حوت 1387
براساس تازه ترین گزارش های رسیده از ولایت هرات یک زن درولسوالی اوبه براثرخودسوزی جان داد. این واقعه درحالی اتفاق می فتد که هرات درآستانه تجلیل مراسم هشت مارچ 2009 قراردارد.
داکتر عبدالجبار سهیل آمر صحت عامه ولسوالی اوبه ولایت هرات گفت که:
‹‹ جان بی بی  45 ساله باشنده قریه سربیره شب گذشته با استفاده از تیل خاک اقدام به خود سوزی کرده است که شدت جراحت وی بیش از 90 درصد تشخثص شده و بعد ازگذشت نیم ساعت درشفاخانه ولسوالی، جان داده است.››

ادامه

گزارشی از آمار خشونتهای خانوادگی
بر زنان افغانستان


افغانستان کنونی کشوریست مستعمره وموزیمی است از جنایت وخیانت که درآن تمام نیروهای جنایتکار وزن ستیز حاکمیت پوشالی  را درکف دارند وهرروز به اشکال وانواع گوناگون جنایت شان را بنمایش میگزارند. تمام این جنایتکاران از پشتیبانی مالی امپریالیستهای غربی برخوردار اند . کشمکش و جنگ وجدل میان نیروهای ارتجاعی علاوه بر غارت ،  چپاول و آواره شدن مردم باعث گردیده که زنان در ردیف اول قربانیان قرار گیرند. روزی نیست که در هرولایت تجاوز بر زنی اتفاق نیفتد. از زمان تجاوز امپریالیستهای غربی به رهبری  امپریالیزم امریکا  تجاوز جنسی بر زنان روز بروز شدید تر شده است و خشونت های خانوادگی نیز گسترده تراز پیش گردیده است. براساس گزارشی از گزارشگرپیکارجوانان طی سال گذشته خورشیدی(1387) ، درکشور 6258 قضیه خشونت علیه زنان در " وزارت امور زنان " دولت دست نشانده و کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشرافغانستان ثبت شده است

ادامه

مقامات عالي دولتي
در رژيم دست نشانده
نوكران زرخريد امپرياليست ها ومراجع امپرياليستي اند


سند اسکن شده زیر به امضاء محمد امین فرهنگ وزیر سابق اقتصاد دولت دست نشانده و وزیرتجارت افغانستان به یک مقام بانک جهانی درکابل است که نشان میدهد ادیب فرهادی معین سابق وزارت اقتصاد دریک سال معاشی به اندازه  484 برابر معاش یک کارمند عادی افغانستان را داشته است. گرچه سند مربوط به چهارسال قبل يعني ماه مي 2005 ميلادي  ميباشد اما بخوبي نشاندهنده اين امر است كه گردانندگان رژيم نوكران زر خريد مراجع امپرياليستي ونهاد هاي بين المللي وابسته به امپرياليست ها اند.

 

ادامه

جواب به نامه های رسیده