شماره اول  دور دوم  جوزای 1386  جون ( 1386 )

گامی به پیش

جنبش انقلابی جوانان افغانستان با سر فرازی و افتخار اعلام می نماید که دور دوم نشراتی نشریه پیکار جوانان را به عنوان نشریه عمومی جنبش انقلابی جوانان افغانستان آغاز می نماید . نشریه پیکار جوانان با وجودی که در دوره اول نشراتی خود ، از شماره اول تا شماره پنجم ، به حیث نشریه منطقوی جنبش انقلابی جوانان افغانستان به نشر رسید ، اما از لحاظ سیاسی و تبلیغاتی در واقع به مثابه یک نشریه سیاسی و تبلیغاتی عمومی نقش بازی نمود .

ادامه دارد

اولين آلبوم هنري
جنبش انقلابي جوانان افغانستان
به نشررسيد!

هموطنان عزيز!

طوریکه همه میدانیم امپریالیستهای امریکایی با استفاده از حادثه یازدهم سپتمبر 2001 بمثابه روپوشی توانستند ائتلاف بین اللملی امپریالیستی و ارتجاعی وسیعی را برای حمله به افغانستان و حضور نظامی در کشور های آسیای میانه و پاکستان به وجود آورده و افغانستان را جهت تامين منافع شوم خود مورد يورش نظامي وتهاجم گسترده قرارداده و اين كشور را به يك كشور كاملا مستعمره برحسب منافع خود درآورند.

ادامه دارد

سوم جوزا
روز استفاده سوء از معلمين

معلمين آگاه و ميهن پرست واقعي كشور!
بازهم روز معلم در
 دوران اسارت مردم وميهن ما درحالي فراميرسد كه نيروهاي اشغالگر امريكائي نه تنها از سرزمين ما بيرون نرفته اند، بلكه تازه اعلان كرده اند كه تامدت نامعلومي دراين كشور باقي خواهند ماند .  سوم جوزا ( روز معلم ) درحالي فراميرسد كه فقر و فاقه زندگي اكثريت عظيم مردم را به جهنم مبدل كرده است ،‌ تفاوت هاي طبقاتي عمق بيشتر گرفته ومشت قليلي از ثروتمندان استثمارگر دندانهاي شان را بر استخوان مردم فروتر برده اند!

ادامه دارد

سوم جوزا ( روز معلم )
روز تجليل
‌يا روز تمسخر معلم دركشور ؟

هرچند از واژه زیبای معلم از دیر زمانی به اینطرف بصورت زشتی استفاده كلاه بردارانه می شود ، اما پس از    روي كارآوردن رژيم پوشالي كرزي درسال 1383  توسط ابر جنايت كار امريكا بود که روز معلم توسط رژِیم پوشالی بصورت فریبکارانه و اغواگرانه ای برجسته شد .

ادامه دارد

هشتم جوزاي1385
روزي كه دنيا را لرزاند

ازقيام مردمي هشتم جوزاي سال1385 يكسال ميگذرد . در این روز به ابرقدرت جنايت كار و متجاوز امريكا و دست نشاندگانش درس عبرتي داده شد . در این روز نيروهاي سرمست امريكايي بي مهابا و دريك اقدام عمدي صدها نفر ازهموطنان

ادامه دارد

10 جوزای 1386 از گزارشگر پیکار جوانان

درگيريهاي مسلحانه درشبرغان

به تاريخ دوشنبه 7 جوزاي 1386 درشهر شبرغان مركز ولايت جوزجان راهپيمايي ای در مخالفت با والی جوزجان ( جمعه خان همدرد ) براه افتاد. دراين راهپيمايي قطعنامه اي قرائت شد كه درآن بركناري والي جوزجان خواسته شده بود . در

ادامه دارد

مسموميت دختران ليسه ناهيد
را محكوم ميكنيم


طبق گزارشات رسيده ازولسوالي فرخار ولايت تخار افغانستان 28 نفر از متعلمات " ليسه ناهيد شهيد" به روزسه شنبه مورخ هشتم جوزاي 1386 دراثر استفاده از آب چاه مسموم شده اند . وضع سلامتي 21 نفر آنها خراب گزارش شده و 7 نفر ديگر دريك كلينيك محلي و متباقي در شفاخانه حوزوي ولايت تخار بستري شده اند.
اين عملكرد ارتجاعی ضد زن نگرانيهاي زيادي را درميان خانواده های ولايت تخار پديد آورده است .  گرچه مسئولیت این عمل  را کسی بر عهده نگرفته است . اما یقینی است که مسئولیت این کار یا بر عهده جنگ سالاران بنیاد گرای شامل در رژیم هستند و یا بر عهده نیروهای مربوط به طالبان .

در هر حال جنبش انقلابی جوانان افغانستان این عمل ارتجاعی زن ستیز را قاطعانه محکوم نموده و با قربانیان حادثه اعلام همدردی می نماید . 

جنايات هولناك بمباران هوائي ولسوالي چوره ولايت ارزگان
را تقبيح ميكنيم

بارديگر نيروهاي اشغالگرامريكايي دست به جنايت زدند. هنوزچندي از حادثه غم انگيز ولسوالي زيركوه شيندند نميگذرد كه ولسوالي چوره ولايت ارزگان توسط طيارات جنگي نيروهاي اشغالگر امريكايي مورد هدف قرارميگيرد .

ادامه دارد

ستم برزن
یکی ازارکان عمده جمهوری اسلامی افغانستان است

جمهوری اسلامی افغانستان رژیمی است دست نشانده و زیر سلطه مستقیم امپریالیستها به رهبری امپریالیزم امریکا . دراین نظام علاوه برستم طبقاتی ستم امپریالیستی نیز به شدید ترین وجه آن عمل مینماید . ستم طبقاتی با ستم امپریالیستی پیوند تنگاتنگ دارد. زنان که نصف نفوس جامعه را درافغانستان احتوا میکند علاوه برستم طبقاتی و ستم امپریالیستی ازستم مرد سالاری به شدیدترین وجه آن دررنج اند. این ستم به شکل شنیع آن برزنان اعمال میشود . رژیم پوشالی و اربابان امپریالیستی اش حامی این ستم اند.

ادامه دارد

اهانت به محصلین پوهنتون هرات
قابل تقبیح است

به روز چهارشنبه تاریخ شانزده جوزای 1386 محصلین لیلیه پوهنتون هرات اعتصاب غذا نمودند, محصلین از مدت ها به این طرف ازکمبود جای , عدم آب صحی آشامیدنی , غیر فعال بودن حمام و توالتها و بی کیفیت بودن غذا شکایت داشتند . اما اداره پوهتنون هرات نه تنها به شکایات محصلین وقعی نگذاشته بود ، بلکه مکتوب هشت ماده ای ازطریق مدیریت تحریرات پوهنتون هرات به تمام

ادامه دارد

نامه های رسیده

سیر تكامل نفوذ امپرياليزم در افغانستان

تقريبا نه دهه سلطه شوم امپرياليزم انگليس درافغانستان برقرار بود . دراين مدت مردمان سلحشور و ازاديخواه کشور هيچگاه ازپاي ننشسته ، قيام هاي خونيني عليه نيروهاي تجاوزگر انگليس برپا داشتند وهربار موفق شدند كه تجاوزگران را گوش مالي داده وازكشور بيرون رانند، اما به اساس سازش اميران

ادامه دارد

اصطلاحات سياسي


پرولتاریا
به طبقه کارگر مزد بگیر یعنی کسانی که فاقد وسایل تولید هستند و مجبورندنیروی کار خود رابه صاحبان وسایل تولید یعنی سرمایه داران بفروشند، پرولتاریا میگویند . بنابراین پرولتاریا طبقه ای مربوط به جامعه سرمایداری است . در برخی موارد ، پرولتاریا به معنای اعم طبقه کارگر استعمال میشود . این اصطلاح در جامعه کهن رومی به فقرا و رنج بران اطلاق میشده است. پرولتاریا که همراه با سایر  زحمتکشان مولد همه نعم مادی است در جریان تولید علاوه بر ارزش نیروی کار خود ارزش اضافی نیز تولید میکند که از طرف سرمایه داران به شکل سود تصاحب میشود .

ادامه دارد

اشعار انتخابي