شماره سوم دور دوم  عقرب 1386 (نوامبر 2007 )

آرم انقلابي
جنبش انقلابي جوانان افغانستان

جنبش انقلابی جوانان افغانستان با روي دست گرفتن دور دوم نشراتي خود تصميم گرفت تا با نهادينه نمودن و انسجام هرچه بيشتر، بهتر و موثرتر بتواند درراستاي مسائل انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان گامي به پيش بردارد. بدين اساس بعداز نظر سنجي كلي ميان منسوبين جنبش انقلابي جوانان افغانستان  دردرون كشور وهمچنان بيرون از كشور درابتدا فيصله براين شد تا نشريه منطقوي جنبش انقلابي جوانان افغانستان از حالت منطقوي برآمده و به صورت نشريه عمومي جنبش به دست نشر سپرده شود،مبني براينكه نشريه از لحاظ سياسي و تبليغاتي در واقع به مثابه يك نشريه سياسي و تبليغاتي عمومي نقش بازي نموده است. به تعقيب اين فيصله بود كه اكثريت منسوبين جنبش انقلابي جوانان افغانستان تصميم گرفتند كه با تبديل شدن نشريه به صورت يك نشريه سياسي و تبليغاتي عمومي ، بايد آرم انقلابي خود را درصفحه نخست اين نشريه نشان دهند.
اينكه سرازاين شماره تغييراتي در صفحه اول نشريه عمومي جنبش انقلابي جوانان افغانستان ميباشد ناشي ازهمين تصميم گيري اكثريت منسوبين جنبش انقلابي جوانان افغانستان ميباشد.
همانطوري كه در شماره اول – دور دوم نشراتي خود گفته بوديم بازهم يادآور ميشويم كه " نشریه پیکار جوانان در دور دوم نشراتی خود باید نسبت به دور اول هم از لحاظ کیفی ارتقا نماید و هم شماره های آن زود تر و منظم تر منتشر گردد و بصورت وسیع تر، گسترده تر و بيشترپخش شود . از اینجهت هر واحد منطقوی جنبش وظیفه دارد منظما برای تهیه مطالب قابل نشر در صفحات پیکار جوانان برنامه ریزی نماید و این مطالب را بموقع و در فرصت مناسب در اختیار نشریه قرار دهد و برای نشر وسیع تر و گسترده تر نشریه بصورت روز افزون کار و پیکار نماید "
 
ما همچنان از تمامی خوانندگان نشریه پیکار جوانان می خواهیم که با این نشریه به مثابه یگانه نشریه ملی – دموکراتیک انقلابی سرتاسری جوانان کشور که از داخل افغانستان نشر می گردد ، همکاری و همیاری همه جانبه نماید .

برای برپایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی
با تمام توش و توان زمینه سازی نمائیم !

مقاومت علیه اشغالگران و خائنین ملی دست نشانده را
قاطع و سرتاسری سازیم !

با فرا رسیدن 7 اکتوبر 2007 ( 15 میزان 1386 )، کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریالیستی به سردمداری امپریالیست های امریکایی بر افغانستان، شش سال پر از جنایت و فریبکاری را پشت سر گذاشت. این آتش افروزی امپریالیستی پس از افغانستان عراق را فرا گرفت و اکنون می رود که دامن ایران را بگیرد و به دنبال آن احتمالا سوریه و پاکستان و ... را در کام خود فرو برد. ناگفته پیدا است که زخم کهنه شمشیر زهر آگین صهیونیزم درفلسطین و در جوار آن لبنان از قبل توده ها را زجر می داد و کماکان زجر می دهد.

ادامه دارد

نشست وزيران خارجه ايكو را تقبيح كنيم

و مقاومت ملي – مردمي و انقلابي را تشديد نماييم

درصورتيكه به تاريخ جهان به چشم باز وبصارت لازم نظراندازيم به خوبي به نيرنگها و ترفندهاي استعمارگران امپرياليست در قبال كشورهاي مستعمره و تحت سلطه پي خواهيم برد. نيرنگهايي كه با تفاوتهاي اندك و بسيار جزئي دركشورهاي مختلف تحت سلطه متناسب به اوضاع و احوال اجتماعي آنها مانند عراق و افغانستان درحال تطبيق است.

ادامه دارد

تدویر جلسه اقتصادی (اكو) در هرات و فرو افتادن
نقاب دموكراسي دروغين از چهره رژيم!

از چند ماه باين طرف بود كه مقامات دولتي رژيم دست نشانده از طريق رسانه هاي بي ماهيت و هويت خود سرو صدا براه انداخته و در مورد نشست سران يا نمايندگان سازمان همكاري هاي اقتصادي (ECO) اكو در افغانستان تبليعات مينمود. كه بالاخره جلسه سازمان مذكور بتاريخ 25/7/86 مصادف به 17 اكتوبر 2007 در ولايت هرات كه يكي از امن ترين و انكشاف يافته ترين و لایات كشور (بزعم رژيم) است، در سطح وزراي خارجه كشورهاي عضو داير گرديد

ادامه دارد

از همه نیروهای مترقی و آزادیخواه را به شرکت در تظاهرات 15 سپتامبر علیه حضور نیروهای نظامی آلمان در افغانستان فرا می خوانیم.

"ما زنان افغانستان به ستوه آمده ايم"

افغانستان  سرزمین نمایش همه نوع ستم و استثمار و سرکوب زنان است.  موزه ای زنده از انواع و اقسام نیروهای مرتجع و زن ستیز، نیروهایی که  در زمینه سرکوب و آزار زنان یکی از دیگری گوی سبقت را ربوده است.  همگی این نیروهای ارتجاعی و زن ستیز از پشتوانه نظامي و مالي دول غربی برخوردارند.  نهادهای باصطلاح خیر خواه بین المللی هم نقش کارچاق مناسباتی را دارند که قرار است افکار بین المللی را  در مورد وضعیت زنان در افغانستان به خواب خرگوشی فرو برند و هر از چندی گزارشی از خدمات دلسوزانه خود به افکار عمومي جهان ارائه دهند. نهادهایی که برایشان رنج ما زنان و مردم افغانستان منبع سوداگری است.
از  سپتامبر 2001 ، به هنگام حمله و اشغال افغانستان توسط آمریکا و دول متحدش سرنوشت ما  زنان درافغانستان تابع  کشمکش نیروها و جریانات ارتجاعی شده است. ارتش های اشغالگر غربی کماکان حضور خود را در افغانستان  حفاظت از" آزادی" مردم افغانستان و "امنيت" زنان اعلام می کنند. جریانات ارتجاعی اسلامی جنگ های فرقه ای خود را به نام "جهاد" به نام سرزمین اسلامی افغانستان و آزادی آن از دست "کفار" وانمود می کنند.
 در این صحنه جنگ و سرکوب ما زنان افغانستانی قربانیان ردیف اول هستيم.
از سپتامبر 2001 افکار عمومی جهان با خیال راحت ما را به فراموشی سپرد. از همان ابتدای جنگ ما در تنهایی مطلق به مبارزه و مقاومت خود علیه شرایط  سرکوبگرانه ضد زن ادامه داده ايم، چرا که ما بدرستي ميدانيم که خروج نیروهای اشغالگر یعنی تضعیف نیروهای مذهبی و غیر مذهبی جنگ سالار در قدرت.
ما زنان همصدا با زنان عراقي که در شرايط مشابهي به سر مي برند همصدا فریاد می زنيم:  ارتش های اشغالگر از کشور ما بیرون
شوید!

سازمان زنان هشت مارس (ایرانی، افغانستانی)
2 سپتامبر 2007

arm azadi 1
www.azadizan.com

یک زن جوان قربانی جدید رژیم اسلامی!
خودکشی دانشجوی پزشکی در زندان رژیم!

طبق اخبار منتشره،  دیروز عصر زهرا ب.ا. دانشجوی ۲۷ ساله دانشکده علوم پزشکی همدان پس از ۴۸ ساعت بازداشت در بازداشتگاه امربه معروف همدان با پلاکارد تبلیغاتی در داخل بازداشتگاه خود را حلق آویز کرد.

زهرا روز جمعه به همراه پسری در یک پارک به علت "جرم مشهود" دستگیر شده بود و به علت تعطیلی دادگاه در بازداشت بسر میبرد. دیروز زهرا را در حالی که حلق آویز شده بود پیدا کردند. گفته شده که زهرا خودکشی کرده است. ظاهرا پس از تکذیب اولیه خبر در نهایت الماسی مسئول روابط عمومی دادگستری همدان خبر مرگ در اثر خودکشی را تایید کرده است.

خودکشی یا قتل، این یک جنایت دیگر توسط رژیم اسلامی است. فشارهای بسیاری که بر زنان، جوانان و مردم بطور کلی توسط این رژیم سرکوبگر اعمال میشود، بسیاری را به خودکشی سوق میدهد. روشن است که زهرای جوان توسط مامورین رژیم مورد اذیت و آزار وحشیانه قرار گرفته است. زهرا قربانی دیگر این رژیم زن ستیز و جنایتکار است.

سازمان آزادی زن ضمن تسلیت به خانواده، دوستان و نزدیکان زهرا، این دستگیری و فشارهایی که بر زهرا اعمال شده را شدیدا محکوم میکند. باید رژیم اسلامی را برای این جنایت تحت فشار گذاشت و قاطعانه محکوم نمود.

ستم بر زن موقوف!
زنده باد آزادی زن!
نه به حجاب اسلامی!
نه به آپارتاید جنسی!
سازمان آزادی زن
23 مهر 1386- 15 اکتبر 2007

arm azadi 1

دستگیری فعال جنبش حقوق زن در سنندج
محکوم است!

طبق اخباری که به سازمان آزادی زن رسیده، رژیم اسلامی روناک صفار زاده فعال جنبش حقوق زن در سنندج واز حاميان کمپين يک ميليون امضا را دستگير کرده است. بدنبال این واقعه چند  تن از فعالين حقوق زن در سنندج فراری شده اند. بعلاوه سه تن از فعالین دانشجویی در سنندج،  به اسامی ياسر گلی، شاهو وفرزين مرادی نيز دستگير شده اند.

بدنبال یک هفته پر شور از تحرکات جنبش اعتراضی مردم، جنبش کارگری، دانشجویی و دفاع از حقوق کودک، رژیم اسلامی تلاش برای سرکوب و ارعاب را پی گرفته است. باید رژیم اسلامی را عقب نشاند. سازمان آزادی دستگیری این فعالین را شدیدا محکوم میکند و از کلیه افراد و سازمان های آزادیخواه و انسان دوست میخواهد که به این دستگیری ها قاطعانه اعتراض کنند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
ستم بر زن موقوف!
زنده باد آزادی زن!
سازمان آزادی زن
22 مهر 1386- 14 اکتبر 2007

سير تكاملي نفوذ امپرياليسم در افغانستان


بخش سوم
تجديد سازماندهي نيروهاي جهادي (اخوان):
مجدد باند اخوان المسلمين كه اكثريت شان در اخير دوره سلطنت ظاهر شاه به پاكستان فرار نموده بودند گرديد. در همان شب كودتاي ثور كه صبغت الله مجددي در مدينه بود آنرا به پاكستان فرستادند تا به سازماندهي مجدد اخوان بپردازد كمكهاي مالي وافر عربستان صعودي و اپرياليستهاي غربي با همكاري رژيم پاكستان و بخصوص ISI
اين زمينه رافراهم نمود.

ادامه دارد

اصطلاحات سياسي


4 .    استثمار :
واژه استثمار از ریشه «ثمر» و معادل فارسی آن «بهره کشی» است و در مباحث اقتصادی و اجتماعی به معنای استفاده و بهره بردن از کار کس دیگری است . معنای علمی استثمار چنین است: به دست آوردن مجانی محصول کار یک فرد از جانب فردی که صاحب خصوصی وسائل تولید است. در اصطلاح اقتصادی یعنی  گرفتن محصول کار اضافی و بعضی اوقات حتی قسمتی از کار لازم.

ادامه دارد

اشعار منتخب