شماره چهارم دور دوم دلو 1386  ( فبروری2008 )

تضادهای درون رژیم پوشالی

افغستان امروزی یک کشور مستعمره نیمه فئودالی است. بعد از  حادثه 11 سپتمبر امپریالیستهای امریکائی توانستند ائتلاف بین المللی امپریالیستی و ارتجاعی وسیعی را برای حمله به افغانستان و حضور نظامی در کشورهای آسیای میانه بوجود آورند. پس از اشغال افغانستان امپریالیستهای متجاوزگر رژیم دست نشانده حامد کرزی را به کرسی اقتدار نشاندند بطور وسیع و همه جانبه این رژیم را تحت حمایت خویش قرار دادند.

دامن زدن به اختلافات زبانی در خدمت به اشغالگران امپریالیست

چندی قبل  وزیر اطلاعات و فرهنگ رژیم دست نشانده و مزدور طی یک اقدام ضد ملی و مردمی یکی از خبرنگاران به اصطلاح تلویزیون ملی را از کار برکنار نمود و دو تن از مسئولین به اصطلاح ریاست اطلاعات و فرهنگ را جریمه نقدی نمود.
    بصیر بابی در حالی از کار برکنار گردید که طی یک گزارش در مورد دانشگاه بلخ از واژه هایی چون دانشگاه و دانشکده و دانشجو بجای واژه های پشتو و عربی آن استفاده کرده بود. "وزیر فرهنگ" این کار وی را ضد ملی و ضد اسلامی قلمداد کرده و وی را از کار برکنار نمود.

ادامه دارد

اخوان کیست ؟


زمانیکه استعمار انگلیس برهند تسلط داشت خاور میانه میدان بازی میان قدرت های استعماری روسیه وانگلستان بر سر کنترول آسیای  میانه بود .  استعمار انگلیس در سال 1881 مصر را کاملا  به چنگ آورد  . دراین زمان  بحران های شدیدی  دامنگیر امپراتوری  ترکان عثمانی شده بود .  امپراتوری   ترکان عثمانی که شامل کشورهای  لبنان ،  اردن ،  عراق ، سوریه ، فلسطین ، عربستان سعودی و شیخ نشین های  خلیج فارس  می شد. در حال فروریختن  بود ،  گرچه  تجزیه کامل آن در گرو جنگ اول جهانی بود .

ادامه دارد

سومین آلبوم هنری جنبش انقلابی جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان به دست نشرسپرده شد!

هموطنان عزیز!
جنبش انقلابی جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان با تقبیح سالروز تجاوز امپریالیسم روسیه  به افغانستان آلبوم سوم خود راکه بازتاب شمه اي ازاحساسات قلبي ميهن پرستان نسبت به كار ومبارزه دلاورانه جنبش انقلابي جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان است را به مردمان آزاده و مبارز تقديم میدارد.
همانطوری که در آلبوم دوم خود یادآورشدیم بازهم تاکید میکنیم که ما جوانان منسوب به جنبش ياد جانباختگان راه آزادي و استقلال را گرامي خواهيم داشت وتعهد ميبنديم كه براي بيرون راندن نيروهاي اشغالگر و سرنگوني رژيم دست نشانده از هيچگونه ايثار وفداكاري دريغ نخواهيم كرد وبا تعهد خارائين و عزم متين در مقابل متجاوزين و اشغالگران و دست نشاندگان شان از پا نخواهيم نشست . ما تمامی نیروهای مترقی و پیشرو انقلابی را به بیرون رفت ازین معضله فرامیخوانیم و از تمامی اقشار و طبقات انقلابی اعم از زن ومرد جامعه میطلبیم تا به جنبش انقلابی جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان درجهت بیرون رفت ازین اسارت بپیوندند.
سی دی های صوتی و تصویری ما را بشنوید و آنها را درمیان دوستان خود تکثیرنمایید. درزمینه اگر کدام نظریا پیشنهادی داشتید میتوانید با ایمل آدرس جنبش انقلابی جوانان افغانستان درتما
س شوید.
paikarejawanan@gmail.com

به پيش درراه برپائي و پيشبرد مقاومت ملي مردمي وانقلابي عليه اشغالگران امپرياليست و خائينين ملي
زنده باد جنبش انقلابي جوانان افغانستان
و دسته هشت مارچ زنان افغانستان
ششم جدی 1386

سیر تکامل نفوذ امپریالیزم در افغانستان


بخش چهارم
قدرت گیری جهادی ها و تشدید جنگهای ارتجاعی داخلی

امضاء پروتوکول شورای نظار و جمعیت اسلامی با روسها در هشتم ثور 1371 نتیجه داد. بعد از فرار نجیب و پناهنده شدنش به دفتر " سازمان ملل متحد " بقایای رژیم او، دولت را به شورای نظار وجمعیت اسلامی تسلیم نمودند. گرچه ابتدا احزاب جهادی توسط امپریالیستها و کشورهای ارتجاعی منطقه از یک وحدت ظاهری برخوردار بودند ودولت موقت  خویش را تحت ریاست صبغت الله مجددی اعلام نمودند، اما عملا قدرت در دست شورای نظار و جمعیت اسلامی بود که حزب حرکت اسلامی، حزب و حدت اسلامی تحت رهبری مزاری و اتحاد اسلامی به رهبری سیاف  نیز در کنار مسعود و ربانی  قرار داشتند .

ادامه دارد

سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی به افغانستان را
تقبیح نمائیم
و
مقاومت علیه اشغالگران کنونی و خائنین ملی دست نشانده شان را
اصولی، قاطع و سرتاسری سازیم !

تهاجم نظامي سوسيال امپرياليست هاي شوروي در6 جدي 1358 به افغانستان و اشغال كشور توسط آنها كه استقلال , آزادي ملي , منافع و حقوق خلق هاي كشور را زير چكمه هاي سربازان متجاوز پامال نمود , آن حركتي بود كه كشور ما را به يك مستعمره تحت اشغال مبدل كرد . در عين حال اين حركت سوسيال امپرياليستي تجاوزكارانه گامي بود در جهت نزديك شدن تزاران نوين به آبهاي گرم بحر هند و خليج فارس كه منافع بلوك امپرياليستي رقيب سوسیال امپریالیزم شوروي و نيرو هاي وابسته اش را در منطقه مورد ضربت جدي قرار داد .

ادامه دارد

اشعار انتخابی