محفل تجلیلیه 28 اسد نود دومین سالروز استرداد استقلال کشور از دست استعمار انگلیس

گزارشی ازمحفل تجلیلیه 28 اسد 1390

افتتاحیه

سخنان گرداننده محفل

سخنرانی نظیفه

سخنرانی زهرا

شعر توسط ناهید

سخنرانی به زبان پشتو

سخنرانی سیما

شعر توسط شبنم

سخرانی خانم فتانه

سخرانی سوسن

شعری ارسالی فروغ

سرود

سخنرانی هما

شعر توسط مژده

سخنرانی نیسان

شعر توسط غزاله

دکلمه شعر

سرود

سرود

سخنرانی مرضیه

 

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrmy.org

|| بازگشت ||