فهیمه احمدی

حضار نهایت گرامی ! خانم ها و آقایان!
28 اسد امسال مصادف است با نود و يكمين سالروز استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگليس. این روز یادآور حماسه ها، رشادت ها، ایثار و فداکاری مردمان سلحشور این مرز و بوم میباشد كه به دهشت افگنی ها، ظلم ها و ستم هاي استعمار انگلیس خاتمه بخشید. در طول 8 دهه تسلط استعمار انگلیس بر این کشور، استعمارگران انگلیسی همواره با مقاومت دلیرانه و شجاعانه مردمان این کشور روبرو گردیده و شکست های پی درپی نصیب شان مي گردید. اما با سازش امیران خائن و وابسته به استعمار، دوباره اشغالگران بر این کشور مسلط مي گردیدند. تا بالاخره در 28 اسد سال 1298 استعمارگران انگلیسی جبرا وادار شدند تا استقلال سیاسی این کشور را به رسمیت بشناسند.
درین مبارزه ضد استعماری و بی امان اميران وابسته نجنگیدند، بلکه همه مردم اعم از زن و مرد پهلو به پهلو سهم گرفتند و شجاعانه جنگیدند. زنان علاوه بر رساندن آذوقه، خوراکه و مهمات جنگی به رزمندگان، شمشیر و تفنگ نیز به دست گرفتند و در برابر اشغالگران جنگیدند و درین راه شهید و غازی شدند.
از جمله این زنان قهرمان، ملالی است که نامش ثبت تاریخ این کشور میباشد.
" پشتنه بی بی " یکی دیگر از زنان قهرمان این مبارزات است. زمانیکه شوهرش اکرم خان توسط انگلیس ها به توپ پرانده شد به جای اینکه در ماتم شوهر گریه و زاری کند چادر را کنار گذاشت و بر زن و مرد خطاب نمود و چنین گفت :
« برادران و خواهران، امروز در خانه احمد شاه بابا ماتم آمده، فرنگی در خانه ما بر خاک پاک ما حمله کرده، اگر شجاعت و غیریت دارید برخیزید، شمشیر به دست گیرید و دشمن را از خاک برانید. »
بعدا خودش اسپ شوهر را سوار میشود، همه مردم اعم از زن و مرد و جوان به حرکت در می آیند و در میدان رزم چنان گوشمالی به دشمن میدهند که هنوز به یادشان میباشد.
" غازی ادی " نیز از زنان مبارز جنگ دوم افغان – انگلیس میباشد. دلاوری و رشادت این زن نیز پیام آور آزادی تمام آزادیخواهان میباشد. در حالیکه در جنگ شوهر و پسرش کشته میشود. اما او کوچکترین تاثری بر خود راه نداده و تفنگ پسرش را گرفت و بر دشمن حمله ور شد.
" میرمن اسپین ادی " زن مبارز و شاعری بود که از استعمارگران نفرت داشت و همیشه با سروده های حماسی و تبلیغات ضد اشغال جوانان را تشویق به مبارزه می نمود و خودش نیز در صحنه حضور می یافت.
زنان مبارز و قهرمان دیگری که ضد اشغالگران انگلیس جانانه رزمیدند، عبارت بودند از : معصومه ترور، مستوره، زهرا، بی بی کنجان ( بلوچ )، بی بی مریم ( بلوچ ) ، بی بی بانو و چاکلی (بلوچ) و عده بیشمار دیگری كه درین راستا به مبارزه برخاستند، جنگیدند، غازی و شهید شدند.
متاسفانه تاریخ مردسالار افغانستان این فداکاری های زنان را نادیده انگاشته است.
پس از كسب استقلال كشور، دیری نپائید که استعمارگران انگلیسی با حیله و نیرنگ توانستند شاه امان الله را به زیر کشیده، نوکر درجه یک خویش ( نادرشاه غدار) را بر تخت بنشانند. عملکرد خائنانه این خاندان مسبب ورود ارتش اشغالگر روسیه به افغانستان گردید. این اشغالگران نیز با مقاومت جانانه مردم مواجه شدند. متاسفانه که سرنوشت این مقاومت را نیروهای وابسته به غرب به دست گرفته و اوضاع کشور را از بد، بدتر ساخته و نوکری بیش از چهل کشور را پذیرفتند و افغانستان را به یک مستعمره تمام عیار تبدیل نمودند.
اشغالگران که با شعارهای دروغین " مبارزه علیه تروریزم"، " آزادی زنان " و " ایجاد دموکراسی" وارد افغانستان گردیدند و نمایشات مضحکه ای از قبیل " لویه جرگه اضطراری "، " لویه  جرگه قانون اساسی "، " انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی " را به راه انداختند. این نمایشات در ابتدا در میان مردم توهماتی را دامن زد، اما به زودی نتایج اين نمايشات خود را داد.
به راه انداختن انتخابات بدون استقلال کشور، هیچ معنا و مفهومی جز قبول تسلط اشغالگران بر سرنوشت کشور ندارد.
زمانیکه یک کشور استقلال خود را از دست می دهد، تمام کسانیکه بر چوکی های دولتی تکیه می زنند از خود اختیاری نداشته و ندارند و فقط باید از فرمان اشغالگران اطاعت نموده و تمام دساتیر آنها را پیاده کنند.
چنانچه همه ما و شما به چشم خود دیدیم که پارلمان کشور در مدت پنج سالی که گذشت از خود اختیار و صلاحیتی نداشت. به هر وزیری که رای عدم اعتماد داد بر پست خود باقی ماند، زیرا وزیر مذکور از پشتیبانی یکی از کشورهای خارجی برخوردار بوده و میباشد و به نمایندگی از اربابش بر مسند چوکی باقی مانده است. در همین اواخر دیدیم که داوود نجفی از پارلمان 34 رای به دست آورد ولي هنوز هم سرپرست يك وزارت است و یقینا تا پارلمان بعدی این وظیفه را به عهده خواهد داشت و ممكن است در پارلمان بعدی به عنوان وزیر بر پستش باقی بماند. رای دادن به چنین وکلایی چه نتایجی را برای مردم به ارمغان خواهد آورد؟ جواب روشن است که هیچ ! زیرا وکلای گذشته چه کاری را انجام دادند که وکلای بعدی بتوانند انجام دهند.
شما خود شاهد هستيد که کرزی چندین بار از تلویزیون اعلام نمود که : « یا برایم صلاحیت بدهید و یا مرا برکنار کنید. ». وقتي فرد درجه یک کشور معتقد باشد كه هیچ صلاحیتی ندارد، از وزراء و یا وکلاء چه توقعی می توان داشت؟
انتخابات و رفتن به پای صندوق های رای دهی در عدم استقلال واقعی کشور به معنی تحمیق توده ها و ایجاد سر در گمی در بین مردم است، پس باید که به همه نمایشات فریبکارانه " نه " گفت !
این نمایشات مضحکه روز به روز فساد اداری را دامن می زند. این فساد از طرف اشغالگران دامن زده میشود و بيشترين نفع مادی را نیز ایشان می برند. به عبارت دیگر بیشترین اختلاس توسط نیروهای امریکایی و انگلیسی میشود.
تا زمانیکه نیروهای خارجی از کشور اخراج نگردند و حاکمیت مردمی مستقر نشود از بین بردن اختلاس و به دست آوردن استقلال واقعی کشور غیر ممکن است.


به پیش در راه کسب استقلال حقيقي افغانستان!
زنده باد  نیروهای ملي، آزادیخواه و انقلابي کشور!
تشکر