گزارش از تجلیل مراسم 28 اسد در شهر هرات
توسط " کمیته برگزاری 28 اسد"


امسال بیست و هشتم اسد - نود یکمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، توسط یک تعداد از دختران و پسران جوان تحت نام " کمیته برگزاری 28 اسد" در شهر هرات تجلیل گردید.  بيشتر از دو صد نفر در اين محفل تجليليه شركت كرده بودند. محفل از ساعت ده قبل از ظهر امروز آغاز و تا ساعت دوازده ظهر ادامه یافت.
در این محفل تعدادی از دختران  و پسران جوان به خواندن مقاله ها و اشعار پرداختند و سه پارچه ترانه میهنی نیز توسط  يك گروه هنري سروده شد.
 دختران و پسران جوان شركت كننده در محفل كه دارای روحیه و احساسات استقلال طلبانه و ملی بودند، در مقالات شان پرده از روی جنایت های نیروهای اشغالگر خارجی برداشتند و بیان نمودند كه نیروهایی که تحت نام "مبارزه علیه تروریزم" و "آزادی زنان" کشور ما را مورد تهاجم و لشکرکشی  قرار داده اند، در حقیقت کشور را اشغال نموده و آزادي مردمان آنرا سلب كرده اند.
شركت كنندگان محفل نه تنها روحیه ضد اشغالگري و ضد استعماری داشتند، بلکه سياست و عملکرد ارتجاعی طالبان را به ضرر روحیه مقاومت و توجیهی برای دوام اشغال کشور دانستند. آنها با ارائه دلایلی عملکرد 9 ساله رژيم فعلي را مردود شمردند و هر نوع انتخابات مرتبط به اين رژيم را نا كارآمد خوانده و آن را تحريم كردند
نكات اصلي خواست هاي اين محفل، عبارت بودند از:
استقلال حقيقي كشور فقط با اخراج بدون قيد و شرط نيروهاي خارجي از كشور ممكن مي گردد، رژيم فعلي تحت حمايت نيروهاي خارجي اشغالگر به وجود آمده و هيچگونه مشروعيت ندارد، پارلمان رژيم نيز يك پارلمان پوشالي است و انتخابات كنوني تلاشي براي مشروعيت بخشيدن به اين رژيم است، طرح تجزيه افغانستان كار دشمنان كشور و يك طرح امپرياليستي و ارتجاعي است، تساوي كامل حقوق ميان زنان و مردان و لغو ازدواج اجباري، برقراري تساوي ميان مليت هاي مختلف كشور و لغو هرگونه امتياز و برتري ملي، آزادي عقيده و بيان و خلاصي از بنيادگرايي.
پنچشنبه : 28 اسد 1389