محفل تجلیلیه روز جهانی زن در شهر...... هشتم مارچ ٢٠١٢

دعوتنامه

سخنان مجری برنامه

افتتاحیه محفل 8 مارچ 2012

تاریخچۀ هشتم مارچ روز جهانی زن

هشتم مارچ، روز جهانی زن، مبارکباد!

فرخنده باد هشتم مارچ!

درود ما ، درود ما به آن زنان

همه تندر سرکش

زنده باد مبارزات برحق زنان !

زنده باد هشتم مارچ

من ای شاهین آزاده

اين شب هاي ظلماني چه وقت به پايان ميرسد؟

بگذار این وطن دوباره وطن شود

من یک زنم

فرخنده باد هشتم مارچ ، روزجهانی زن

سرزمين خسته من

قطعنامه

مقالات محفل تجلیلیه روز جهانی زن قسمت سوم

مروری بر"مصوبه شورای علمای افغانستان"

تحلیل يك مناظره تلويزيوني

فقط با اتکاء به نیروی مردم است که میتوان انقلاب کرد!

شعر از ا" فريبا فروغ

 ************************************************************************

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrmy.org

|| بازگشت ||