هر کار می توان کرد
هر راه می توان رفت
از کام شیر آورد
با رنج می توان گنج
باید ربودن ماه
از آسمان هفتم
از قعر پنج دریا
یا صید لاک پشتان
پیچیده کار دنیا
دشوار نیست هرگز
بین فتح قله ها را
جرات کن و خطر کن

قطعنامه
محفل گرامیداشت نود و یکمین سالروز استرداد استقلال افغانستان
بیست و هشتم اسد امسال نود یکمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان از دست استعمار انگلیس است. تجلیل از بیست و هشتم اسد در حقیقت تجدید پیمان با شهداء و جانباختگان راه آزادی و استقلال است.
مردم افغانستان نه تنها استعمارگران انگلیس را مجبور ساختند که
استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسند، بلکه اشغالگران سوسیال امپریالیزم شوروی را نیز وادار به خروج از این کشور نمودند. ما یقین داریم که اشغالگران امریکائی و متحدین شان نیز نمی توانند برای مدت مدید در این کشور باقی بمانند . آنها نیز مانند روس ها و انگلیس ها ناچار خواهند شد از این کشور پا پس بکشند . مبارزات و مقاومت های مردمان این مرز و بوم این امر را بر آنها تحمیل خواهد کرد. 
 محفل امروزی به ابتکار "کمیته برگزاری 28 اسد" برگزار گردیده که به مثابه تعهد و ادامه راه رهروان راه آزادی و استقلال و نیاکان سلحشور و مردمان در بند و اسیر است.
ما نظرات و خواست های مان را به صورت ماده وار چنین بیان می داریم:

1-آزادی مملکت و میهن ما بدون کسب استقلال واقعی آن ناممکن است.

2-استقلال واقعی کشور فقط در اثر اخراج بدون قید و شرط نیروهای خارجی ممکن می گردد.

3- مبارزه علیه تروریزم ، آزادی زنان، همه بهانه و روپوش برای تجاوز به کشور است، به این اساس دست متجاوزین و مداخله گران تحت هر نام و بهانه ای از افغانستان باید کوتاه گردد.

4- رژیمی که تحت حمایت نیروهای خارجی و اشغالگر به وجود آمده باشد، هیچ گونه مشروعیت ندارد بلکه فقط یک رژیم مزدور و مدافع نیروهای خارجی میتواند باشد.

5- پارلمان رژیم نیز مانند سایر دستگاه های رژیم یک پارلمان پوشالی است و اعضای آن نیز نمیتوانند، نمایندگان مردم افغانستان بوده و از آنها نمایندگی کنند.

6-رفتن به پای صندوق های رای و شرکت در انتخابات فرمایشی جزء مشروعیت بخشیدن به رژیم وابسته و فاسد چیز دیگری نیست.

7- طرح تجزیه افغانستان کار دشمنان این مملکت است و ما این طرح امپریالیستی و ارتجاعی اشغالگران و نوکرانشان را محکوم می کنیم.

8- ما خواهان تساوی کامل حقوق میان مردان و زنان در تمام عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی در کشور بوده و خواهان لغو ازدواج اجباری می باشیم.

9- ما خواهان برقراری تساوی میان ملیت های مختلف کشور و لغو هرگونه امتیاز و برتری طلبی ملی هستیم.

10- آزادی عقیده و بیان را تحت شعار محوری "جدائی دین از دولت" راه خلاصی از بنیاد گرایی میدانیم.

"کمیته برگزاری 28 اسد"
28 اسد 1389