سرود 2  

گروه ترانه 28 اسد

برخیز که دشمن به دیار آمده امروز
ای شیردلان وقت شکار آمده امروز
برخیز که از دشمن آشفته بپرسیم
درخاک دلیران به چه کار آمده امروز
این خصم زبون آگه از اندیشه ما نیست
در ساحت خورشید غبار آمده امروز
این همره باد آگه از اسرار درون نیست
پاییز به پیکار بهار آمده امروز
ما عاشق و سرمست ، علم دار و سلحشور
او بی خبر از عالم یار آمده امروز
مست رخ جانانه ، ز بیگانه نترسد
این شعله به مرگ شب تار آمده امروز

************