تجلیل از صدمین سالگرد روز جهانی زن ، حوت (١٣٨٩ )

سخنان مجری برنامه

روزهشتم مارچ راگرامي ميداريم

روزی 8 مارس به همه زنان زحمکش گرامی باد

روز 8 نارس را هرچه شگوفاتر تحلیل نمائید

ستم جنسی معلول ستم طبقاتی است

منشا وعلل خودسوزي دركجا است؟

ريشه اصلي ستم برزن چيست؟

زنان خود حامل ستم برزنان ميباشند

روز جهاني زن گرامي باد

هشتم مارچ را در هر روز سال زنده کنید !

افتتاحیه محفل 8 مارچ 2011

قطعنامه محفل تجلیلیه روز جهانی زن

سناریوی  8 مارچ  

سرود مادر

زن افغان

سبزست دوباره

سکوت تلخ

پیکار ما

پارچه شعر

سرود اول

سرود دوم

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrmy.org

|| بازگشت ||