زنده باد روز جهانی کارگر !

فراخواندن زنان به دور یک خط انقلابی

کشتار وحشیانه هموطنان خود در قندهار را به شدت تقبیح میکنیم!

هشتم مارچ ، روز نبرد زنان گرامی باد!

سرکوب خونین تظاهرات ضدامریکائی، توسط رژیم مزدور را تقبیح میکنیم!

فقط با اتکاء به نیروی مردم است که میتوان انقلاب کرد!

شاه شجاع سوم برای امضاء سند " همکاری های استراتژیک " به اروپا رفت!

 

به یاد رفیق پویان
یابود اجتماعی از یک شخصیت اجتماع
ی


هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام
ما


تاریخ گویای حقایق هر عصر و زمان بوده و میباشد. بیان تاریخ، ترسیم عملکرد شخصیت ها و افراد یک جامعه برای نسل های آینده آن میباشد که به وضاحت آشکار و در بستر تاریخ بنام قهرمانان زمان در ابعاد گوناگون اجتماعی ظهور کرده و هر کدام برای خویش وثیقه خاص را رقم زده و میزنند و این شخصیت ها در حقیقت به حمایت مردم دوران خود، در مرتبه قهرمانی با دشمنان توده ها، در سنگر پیکار و مبارزه به تقابل پرداخته و می پردازند.

ادامه

تصادم فرقه ائی، توطئه اشغالگران و خائینین ملی است

نظري پيرامون  مسوده به اصطلاح  توافقنامه استراتيژيك  ميان دولت دست نشانده امريكايي وايالات متحده  امپرياليستي !

روز اول مــی روز جهــــانی کارگــــر را گــــرامی میـداریــم

اعــــلام حمایت از روز جــهانی کارگر

جنایات امپریالیست ها و طرح ایجاد پایگاه های دائمی شانرا در افغانستان به شدت محکوم می کنیم

بمناسبت صدمین سالگرد روز جهانی زن

اعلام همبستگی به سازمان هشت مارج ( ایران - افغانستان ) از طرف دسته هشت مارج افغانستان

کشتار کارگران زحمتکش افغانستانی را در مرز ایران شدیدا تقبیح میکنیم

ششم جدی سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی را تقبیح کنیم

وضعیت کارگران افغانستانی در اردوگاه های ایران

منیراحمد طاهری باید مجازات شود

مقاومت علیه اشغالگران و خائینین ملی دست نشانده شان را سرتاسری نماییم

عمل وحشیانه یانکی های امریکائی را در هفت اکتبر تقبیح میکنیم

دومين دور، انتخابات پارلماني رژيم پوشالي را قاطعانه تحريم كنيم

برای تحریم قاطعانه دومین انتخابات پارلمانی بپا خیزیم!

تحریم قاطعانه انتخابات، ضرورت اجتناب ناپذیر ملت ماست

علیه انتخابات ضد ملی پارلمانی رژیم سکوت نخواهیم کرد!

سوم جوزا را به بسیج تشکلاتی معلمین ارتقاء دهیم!

اعدام های زنجیره يی رژیم سفاک ایران را محکوم کنیم

جنایات جمهوری اسلامی ایران را محکوم می نمائیم

بخاطر دفاع از اعدامیان آواره افغانستای در ایران بپا خیزیم!

گرامی باد اول مي روز جهاني كارگر

هفت ثور و هشت ثور، دو روز فاجعه آمیز در تاریخ کشور

علیه انتخابات ضد ملی پارلمانی رژیم سکوت نخواهیم کرد!

سوم جوزا را به بسیج تشکلاتی معلمین ارتقاء دهیم!

به پاس قیام 24 حوت مبارزات خود را هماهنگ تر و همسوتر سازیم

به پیشواز هشت مارچ روزی جهانی زن

دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری رژیم دست نشاندهرا نیز قاطعانه تحریم کنید

به پیش در راه برپائی مقاومت ملی ،مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیستی رژیم دست نشانده

تقبیح سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی به افغانستان و مقاومت علیه اشغالگران کنونی و خائینین ملی، وظیفه تخطی ناپذیر همه ماست

تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی به افغانستان را تقبیح نماییم

برای اخراج نیروهای اشغالگر از کشورهرچه گسترده تر متشکل شویم

ششمین آلبوم هنری جنبش انقلابی جوانان افغانستان به دست نشر سپرده شد

سر نوشت معلم در گرو آزادی کشور

گرامی باد اول ماه می ( روزجهانی کارگر)

بیانیه دسته هشت مارچ زنان افغانستان

مبارزات زنان بخش مهمی از مقاومت علیه اشغالگران و رژیم پوشالی

گزارشی از برگزاری روز جهانی زن

به دفاع از مردمان ستمديده فلسطين بپاخيزيدو عليه امپرياليزم جهاني بسيج شويد

با درس آموزی از مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی

از اعتصاب و تظاهرات مردم ولايت هرات پشتيباني كنیم

به مناسبت هفتمین سالروز آغاز تجاوز امپریالیستی بر کشور

بمباران هوائی قریه نوآباد – عزیزآباد ولسوالی شیندند را تقبیح کنید

گرامی باد هشتادونهمین سالروز استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس

بیست و هشتم  اسد را گرامی بداریم

بمباران هوائی جنایتکارانه زیرکوه شیندند را تقبیح کنید

اعتصاب دریوران ولایات کشورراقاطعانه پشتیبانی کنید

زنده باد روز جهانی کارگر

پیام همبستگی به پشتيباني از اعتصاب داكتران ولايت هرات !

روزجهاني زن را گرامي بداريم و...

سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی به افغانستان را تقبیح نمائیم

نشست وزيران خارجه ايكو را تقبيح كنيم  و مقاومت ملي  مردمي و انقلابي را تشديد نماييم

برای برپایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی با تمام توش و توان زمینه سازی نمائیم !

بيست وهشتم اسد را گرامي بداريم و خود را براي برپایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی آماده كنيم

روزجهاني كارگرگرامي باد

به پیش در راه شکلدهی و شگوفایی هر چه بیشتر و وسیع ترمقاومت ملیمردمی و انقلابی

زنده باد مبارزات حق طلبانه زنان در سراسر جهان

انتخابات پارلمانی رژیم دست نشانده را قاطعانه تحریم کنیم

اعلامیه جنبش انقلابی جوانان افغانستان

 

 

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrmy.org

|| بازگشت ||