خوانندگان عزیز!
محفل تجلیلیه هشتم مارچ امسال توسط اعضاء و فعالین " دسته هشت مارچ زنان افغانستان" در سه منطقه از افغانستان دایر گردید.
مقالات قرائت شده در محفل تجلیلیه دو منطقه قبلا درج گردید و اینک بخش سوم مقالات قرائت شده در محفل تجلیلیه روز جهانی زن درین بخش جابجا میگردد. کلیه فایل های سه منطقه تحت یک شماره بعدا به دست نشر خواهد رسید و به شکل فایل پی دی اف به دسترس چاپ و نشر قرار داده خواهد شد.

محفل تجلیلیه روز جهانی زن در شهر...... هشتم مارچ ٢٠١٢

محفل تجلیلیه 28 اسد نود دومین سالروز استرداد استقلال کشور از دست استعمار انگلیس

مخفل تجلیلیه بمناسبت صدمین سالگرد روز جهانی زن

گزارش ار تجلیل مراسم 28 اسد در سهر هرات توسط کمیته برگزاری 28 اسد

خانم انانسر

آقای انانسر

افتتاحیه

دانشجو

دختر افغان - شعر - آزاده افغان

فهیمه احمدی

خانم رفعت

پارتیزان

سارا پناه - زنده مردگان

فاطمه - خونبها

سخنرانی خانم بهرامی

سخنرانی لطیف زاده

سرود اول

سرود دوم

سرود سوم

قطعنامه

ویژه نامه استرداد استقلال افغانستان از دست استعمار انگلیس به ابتکار کمیته برگزاری 28 اسد

محفل تجلیلیه هشتادو ششمین سالروز استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس

سخرانی ها در گردهمائی اعتراضی علیه تجاوز امریکا ومتحدین آن بر عراق

متن ذیل ، سخنرانی یکی از منسوبین " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " است که در آخر یکی از محافل تجلیلیه هشت مارچ ( روز جهانی زن ) ایراد گردید .

متن کامل سخنرانی ها مقالات واطلاعیه که در محفل تجلیلیه هشت مارچ 2007 به خوانش گرفته شده بود

متن کامل سخنرانی ها مقالات واطلاعیه که در محفل تجلیلیه هشت مارچ 2006 به خوانش گرفته شده بود

محفل تجلیلیه هشتاد و پنجمین سالروز استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس در شهر کویته

اجتماع اعتراضی زنان مهاجر افغانستانی مقیم کویته علیه پایمالی حقوق زنان در افغانستان به ویژه توسط طالبان و محاصرۀ اقتصادی هزاره جات توسط آنها

 

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrmy.org

|| بازگشت ||