پیوند ها

ارائۀ پیوندهای ذیل، الزاما به معنی تائید یا تائید کامل آنها نیست، صرفا جهت اطلاع رسانی ارائه میگردد و مسئولیت مطالب مندرج هر وبلاگ یا وبسایت، برعهدۀ مسئولین آنهاست.

 

وبلاگ بسوی آزادی

https://basoye.persianblog.ir/

 

وبسایت  بابا

http://www.baaba.eu/

 

وبسایت رهروان (علمی – سیاسی – فرهنگی) 

https://www.rahrawan.com/

 

وبسایت افراشته

https://www.afrashta.com/

 

وبسایت آریانا افغانستان آنلاین

http://www.arianafghanistan.com/

 

وبسایت افغان – جرمن آنلاین

http://www.afghan-german.com/

 

وبسایت کابل پرس

https://www.kabulpress.org/

 

وبسایت وطندار

http://www.vatandar.at/

 

وبسایت انجمن ادبی پرستوها

http://www.parastoha.dk/

 

وبسایت سازمان زنان هشت مارچ ( ایران – افغانستان)

www.8mars.com

 

وبسایت رادیو صدای زنان

http://www.kvinnonet.org/

 

وبسایت سازمان آزادی زن

http://www.azadizan.net/farsi/

 

وبسایت اخبار روز / سیاسی – خبری ( چپ )

https://www.akhbar-rooz.com/

 

وبسایت مجلۀ هفته

https://mejalehhafteh.com/

 

وبسایت آثار ” صمد بهرنگی”

http://samadbehrangi.com/

 

وبلاگ اشعار کامل شاعران

http://moraffah.blogfa.com/

 

وبسایت نو سخن ( کتابخانه شعر وادب )

http://www.nosokhan.com/

 

وبلاگ استاد ” فضل الله زرکوب ” ادیب معاصر افغانستان

http://zarkob.blogfa.com/

 

وبسایت واژه یاب

http://www.vajehyab.com/

 

وبسایت دیکشنری آنلاین فرهنگ واژگان

http://farsilookup.com/

 

وبسایت کنش تک

https://koneshtech.academy/

 

 وبلاگ جاآا

jaaaweblog.blogspot.com