13 میزان یگانه روز وصل تاریخی تمامی منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان را هر چه با شکوه‌تر تجلیل نمائیم

13 میزان یگانه روز وصل تاریخی تمامی منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان را هر چه با شکوه‌تر تجلیل نمائیم

Home Page Gallery

امروز 13 میزان سال 1399 خورشیدی مصادف است با پنجاه و پنجمین سال‌گرد اساس‌گزاری جریان دموکراتیک نوین در افغانستان. فرارسیدن این روز تاریخی را به تمامی نیروها و شخصیت‌های منسوب به جریان دموکراتیک نوین افغانستان تبریک و تهنیت می‌گوییم. رسالت تاریخی همه نیروهای انقلابی است تا ازین روز تاریخی در نظر و عمل تجلیل شایسته‌ای به عمل آورند.

ما روز 13 میزان امسال را در حالی تجلیل می‌نمائیم که طالبان با امضاء “موافقت‌نامه صلح” به اشغال‌گران امپریالیست امریکایی تسلیم شدند و همین اکنون در قطر با رژیم دست‌نشانده زیر نام “مذاکرات بین الافغانی” مصروف چانه‌زنی هستند که چه قسم و تحت چه شرایطی در قدرت سیاسی رژیم دست‌نشانده شریک شوند.

در شرایط کنونی نه تنها طالبان با اشغال‌گران امریکایی تن به سازش دادند و تسلیم گردیده، بل‌که با پیش‌رفت ” مذاکرات بین الافغانی” به احتمال قوی که تقابل ـ تبانی شان با رژیم دست‌نشانده به تبانی ـ تقابل تبدیل گردد و در رژیم دست‌نشانده جاه و مقامی بدست آورند.

روز 13 میزان 1344 خورشیدی روزی است که اساس‌ جریان دموکراتیک نوین افغانستان گذاشته شد و این روز یگانه روز وصل تاریخی تمامی منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان است.

بناءً در چنین شرایط حساس کشور که اشغال‌گران امپریالیست امریکایی تلاش می‌ورزند تا تمامی نیروهای ارتجاعی و دست‌ پروردگان دیروز و امروزی شان را با هم متحد ساخته و در قدرت پوشالی شریک سازد ضروری است که یک بار دیگر مبارزه برای ایجاد هم‌آهنگی و اتحاد میان تمامی نیروها و شخصیت‌های منسوب جریان دموکراتیک نوین را بطور جدی و انصراف‌ ناپذیر مطرح نموده و روی آن تأکید به عمل ‌آوریم. ما به این باور هستیم که فقط با ایجاد، تحکیم و گسترش این هم‌آهنگی و اتحاد، میان تمامی نیروهای منسوب به جریان دموکراتیک نوین خواهیم توانست در یک صف‌ واحد و گسترده در پیوند با توده‌های رزمنده و مقاوم در شرایط حساس کشور به پیش رویم. و فقط از این طریق است که می‌توانیم به مقاومت همه جانبه ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال‌گران امپریالیست و تمامی خائنین ملی بپردازیم.

این یگانه راهی است که می‌توانیم بدیل مقاومت ملی مردمی و انقلابی دموکراسی نوین را در برابر حیله و نیرنگ‌های اشغال‌گرانۀ امپریالیست‌های امریکایی و متحدین شان، استبداد پوشیده  در “جمهوریت” دروغین رژیم دست‌نشانده و رژیم پسا توافق میان طالبان و رژیم پوشالی و هم چنین خلافت اشغال‌گرانه، ارتجاعی و استبدادی داعشیان مطرح نموده و نیرومندانه به میدان آئیم.

طوری که قبلاً بیان گردید که پس از آغاز پروسه مذاکرات در قطر میان رژیم دست‌نشانده و طالبان، بنا به علل و عوامل مختلف، حالت تقابل ـ تبانی میان شان و با عبور پرفراز و نشیب از این مرحلۀ گذار به حالت تبانی ـ تقابل میان شان خواهد رسید.

این پروسه یک پروسه کوتاه مدت نخواهد بود، بل‌که یک پروسه طویل المدت و پر فراز و نشیب خواهد بود و هر گاه در این پروسه در یک مقطع زمانی این مذاکرات به تعویق بیفتد به معنای ختم پروسه نخواهد بود، بل‌که بمفهوم توقف موقتی پروسه خواهد بود. دیر یا زود با پا در میانی اشغال‌گران امپریالیست و بخصوص امپریالیزم اشغال‌گر امریکا پروسه مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. زیرا شکست پروسه” مذاکرات بین الافغانی” به ضرر اشغال‌گران امپریالیست تمام خواهد گردید و امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین تاثیر بیش‌تری روی طالبان خواهد گذاشت و آن‌ها را به سمت خود بیش‌تر از پیش خواهد کشاند. چنین وضعیتی برای اشغال‌گران امریکایی غیر قابل قبول است.

باید توجه داشته باشیم که با تسلیم شدن طالبان به اشغال‌گران امریکایی تغییر و تبدیل در تضاد عمده و تضادهای غیر عمده ایجاد گردیده است. هم‌چنین با تشدید حالت تقابل ـ تبانی میان طالبان و رژیم دست‌نشانده در افغانستان، امکان زیادی وجود دارد که این تقابل ـ تبانی با پیش‌رفت پروسه مذاکرات صلح میان شان به تبانی ـ تقابل تبدیل شود. در چنین حالتی است که طالبان در صف دشمنان عمدۀ کشور و مردمان کشور قرار می‌گیرند. با تغییر و تبدیل این تضاد وظایف و مسئولیت‌های عمده و غیرعمدۀ مبارزاتی را در چشم‌رس ما قرار می‌دهد. باید با تحلیل و تجزیه دقیق و علمی اوضاع و شرایط کشور روی‌کرد مبارزاتی خویش راتعیین نمائیم، در غیر آن امکان دارد که نتوانیم در آینده با رو در رو قرار گرفتن شرایط تغییر یافته هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری عکس‌العمل مناسب و نیرومند از خود نشان دهیم و در نتیجه به توهم و سر درگمی دچار شویم.

مهم‌ترین وظیفۀ مبارزاتی بزرگی که در شرایط کنونی  به طور عاجل و اضطراری جلو روی ما قرار دارد عبارت است از:  ایجاد هم‌آهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان هم در داخل و هم‌ در خارج از کشور، فقط با ایجاد چنین هم‌آهنگی و اتحادی است که می‌توانیم به‌تر و گسترده‌تر صف آرایی نماییم و با رو در رو قرار گرفتن شرایط تغییر یافتۀ آینده با آمادگی کافی با چالش‌ها مقابله کنیم و بتوانیم کل جریان را در مسیر ارتقا و گسترش به پیش سوق دهیم.

ما بخوبی واقفیم که دهه‌ها نا هم‌آهنگی  و عدم اتحاد میان نیروهای منسوب به جریان دموکراتیک نوین کشور نمی‌تواند در ظرف چند ماه از بین رفته و جای آن‌را هم‌آهنگی و اتحاد بگیرد، زیرا این عدم هم‌آهنگی و اتحاد در ظرف چند دهه گذشته دلایل سیاسی دارد که اختلافات ایدئولوژیک ـ سیاسی را دامن زده است. باید این اختلافات را از طریق یک مبارزه اصولی پی‌گیر توام با حوصله‌مندی و بردباری اصولی از میان برداشت. ما در این راه از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نخواهیم ورزید.

طوری که ما در اعلامیه سال گذشته خاطر نشان ساختیم که در این مسیر مبارزات ” کمیته مبارزه برای ایجاد همآهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان” تا حدودی ثمر بخش بوده است. “جنبش انقلابی جوانان افغانستان”، ” دسته هشت مارچ زنان افغانستان” و ” هسته کارگری مبارز افغانستان به این کمیته پیوسته است و بعد از نشر اعلامیه سال گذشته زیر هر اعلامیه را سه تشکیل ادغام شده با “کمیته…” نیز امضاء نموده است.

در چنین شرایطی که ما این روز را گرامی می‌داریم از تمامی نیروها، دسته‌ها، محافل و شخصیت‌های منسوب به جریان دموکراتیک نوین افغانستان، در داخل و  خارج کشور، صمیمانه تقاضامندیم که به این موج مبارزاتی در کشور بپیوندند. زیرا شرایط حساس کشور در وضعیت کنونی هم‌آهنگی و اتحاد نیروهای منسوب به جریان دموکراتیک نوین کشور را ایجاب می‌نماید. هر گاه در این زمینه غفلت ورزیم  تاریخ کشور. ما را نخواهد بخشید.

به پیش در راه ایجاد هم‌آهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان!

 

کمیتۀ مبارزه برای ایجاد هم‌آهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان

جنبش انقلابی جوانان افغانستان

دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان

هستۀ کارگری مبارز افغانستان!

13 میزان 1399 خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *