afghanistanrmy.org

هشتم مارچ روزجهاني زن را گرامي می‌داريم

Home Page Gallery تازه ها تصاویر سلایدر

دریافت فایل WORDدریافت فایل PDF


بار ديگر روز جهاني زن فرارسيد، فرا رسیدن هشت مارچ، روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزادی‌خواه تبریک می‌گوئیم. زنان مبارز در سراسر جهان از اين روز تجليل به‌عمل مي‌آورند و عزم شان را براي مبارزه عليه ستم و براي دست‌يابي به جامعه و جهانی عاري از ستم، نابرابري و تبعيض جنسي تجديد مي‌نمايند. هشتم مارچ روز مبارزه براي آزادي و رهايي زنان درسراسر جهان است، بدين اساس بايد به استقبال گرامي داشت هرچه پرشكوه‌تر اين روز مهم وتاريخي برويم.

تجلیل از هشت مارچ، تجلیل از مبارزات زنان و قربانی‌هایی است که زنان مبارز در راه احقاق حقوق شان تا حال در کشورهای مختلف جهان متقبل گردیده اند. این مبارزات با وجود نیل به دستاوردهای معینی اساسا تا حال پایان نیافته و هم‌چنان ادامه دارد. بنابرین تقبل قربانی‌های بیش‌تر مبارزاتی در شرایط کنونی و در آینده نیز ضروری خواهد بود.

متاسفانه باید گفت که ما در شرایطی این روز را تجلیل می‌نمائیم که اشغال‌گران امپریالیست امریکایی برای بار دوم طالبان زن‌ستیز را بر اریکه قدرت نشاندند. بعد از این که طالبان توسط امریکایی‌ها طبق “توافق دوحه” بر چوکی دست‌نشاندگی تکیه زدند، اولین گامی که بر داشتند حذف تدریجی زنان که نصف نفوس جامعه افغانستان را تشکیل می‌دهند، بود. در گام نخست حق تحصیل و حق کار را از ایشان سلب نمود و به تعقیب آن تمامی حمام‌های زنانه را به‌روی شان بست و سپس حق مسافرت بدون محرم شرعی و بعداً حق بیرون شدن از خانه بدون محرم شرعی را از آن‌ها گرفت، و بالاخره تمامی حقوق اجتماعی شان را سلب نمودند. این عمل طالبان می‌رود تا زنان را  کاملاً در چهار دیوار خانه محصور نماید. اما زنان مبارز و نیروهای انقلابی با بلند نمودن صدای اعتراض شان این اجازه را به ایشان نخواهند داد و با تمام توان و توش علیه این ستم مبارزه خواهند نمود.

هشتم مارچ امسال مصادف گردیده به بازگشایی پوهنتون‌ها و مکاتب، اما این بازگشایی فقط برای ذکور است، نه برای زنان. این عمل‌کرد طالبان روح و روان زنان و مردان انقلابی را بیش از حد می‌آزارد.      

امسال ما در حالي روز جهاني زن را تجليل مي نمائيم كه ابعاد ستم بر زنان در افغانستان چندین برابر گردیده و این ستم در حال افزایش است و هم‌چنان عمق و گسترش بیش‌تر و بیش‌تر مي يابد.

تاریخ افغانستان به خوبی گواه آنست که از سال 1357 خورشیدی به‌ این‌طرف تمامی نيروهاي مرتجع، بنيادگرا و زن‌ستیز زير لواي امپرياليزم امريكا  به شکلی از اشکال در زمينه سركوب و آزار زنان يكي از ديگري گوي سبقت را ربودند، وتمامي اين نيروهاي مرتجع زنستیز از پشتوانه مالي و نظامي امپرياليست‌ها بخصوص امپرياليزم امريكا برخورداربوده وهستند و به شکلی از اشکال توسط امپریالیزم امریکا و متحدینش قدرت حاکمه را در کشور بدست گرفتند. اما طالبان در زن ستیزی همه را پشت سر گذاشت.

زمانی که اشغال‌گران امریکایی و متحدینش افغانستان را اشغال نمودند، كماكان حضور خود را در افغانستان حفاظت از “آزادي” مردم افغانستان و “امنيت” زنان اعلام نمودند، اما حرکت و عمل‌کرد اشغال‌گران و دست‌نشاندگان شان عکس این مطلب را نشان داد، چنا‌ن‌چه روزبروز شرايط امنيتي براي زنان وخيم‌تر گرديد و با انواع و اشكال مختلف تهديد‌ها، تجاوز و قتل‌های ناموسی مواجه گردیدند.

امروز امپریالیست‌های سنگ دفاع “از حقوق زنان” و “حقوق بشر را به سینه می‌زنند، در حالی‌که آن‌ها به‌خوبی ماهیت زن‌ستیزانۀ نیروهای بنیادگرای اسلامی و به خصوص طالبان را می‌دانند و آگاهانه در هر برهه تاریخ یکی شان را دربغل گرفته و بر سرنوشت توده‌های محروم کشور و به خصوص زنان حاکم نموده و از ایشان حمایت به‌عمل می‌آورند. “دفاع” ظاهری امپریالیست‌ها از زنان، افسانه دروغینی بیش نیست. این افسانه دروغین و این فریب‌کاری عظیم باید بی‌مهابا افشا گردد. امپریالیست‌ها در ظرف بیست سال اشغال کشور استقلال و آزادی ملی کشور و مردمان کشور را پامال نمود. پامالی استقلال و آزادی کشور و مردمان این سر زمین به معنای پامال شدن هویت کشوری و ملی مستقل تمامی زنان و مردان کشور می باشد. حقوق و آزادی که زنان و مردان کشور در ظرف بیست سال گذشته داشتند، آزادی و حقوق حقیقی نبود، بل‌که آزادی و حقوقی مانند بردگان بود. البته بردگانی که به بردگی تن داده باشند. اما برای زنان و مردانی که تن به بردگی ندادند “حقوق و آزادی”های مذکور به مثابه پرده فریبی برای پوشاندن اسارت و بردگی بکار گرفته می شد، که نه‌تنها باعث اغفال شان گردید، بل‌که باعث تشدید مبارزات آن‌ها بخاطر سرنگونی اسارت در تمامی ابعاد آن نیز بود.

زنان ومردان آزادی‌خواه افغانستان!

هشتم مارچ 2023 را با شعار آهنين “به پيش بسوِي بسیج همه زنان و مردان انقلابی براِي برپائِي و پِيش‌برد مقاومت ملِی مردمِي و انقلابِي” تجلیل نمائید.

بيائيد در روز هشت مارچ از مبارزات و جان‌بازي‌هاي زنان پيش‌رو براي پيش‌برد مبارزات شان عليه ستم وحشیانه‌ای که از طرف طالبان بر آنان اعمال می‌گردد حمایت به‌عمل آوریم!

خشم زنان را به مثابه نيروي قدرتمندي در راه انقلاب رها سازيم!

                    

زنده باد آزادي ، زنده باد استقلال

زنده باد مبارزات برحق زنان

مرگ بر امارت اسلامی

هشتم مارچ 2023 ( 17 حوت 1401)

کمیته اتحاد و انسجام نیروی‌های انقلابی افغانستان

www.afghanistanrmy.org || strugglecommittee4@gmail.com ||  www.youtube.com/@cucarf

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *