افزایش فساد در ادارات دولتی افغانستان

افزایش فساد در ادارات دولتی افغانستان

Home Page Gallery

سیروس: 10 میزان 1399 خورشیدی

اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا به بهانه مبارزه علیه تروریزم، آزادی زنان و تامین دموکراسی، افغانستان را به اشغال خود در آوردند. از زمان اشغال کشور تا کنون نه تنها هیچ یک از این شعارها جامه عمل نپوشید، ‌بل‌که بیش‌تر از پیش و ضعیت افغانستان را از هر لحاظ وخیم تر نمود و در پهلوی جنگ تحمیلی اشغال‌گرانه امپریالیستی به نا امنی، فساد، تجاوزات جنسی، قتل‌های ناموسی، دزدی، قتل و قتال و… ترویج نمود.

افغانستان کنونی، کشوری است مستعمره – نیمه فئودال که در چنگال خونین اشغالگران امپریالیست گیرمانده و رژیم پوشالی بر مسند قدرت آن تکیه زده است. رژیم دست نشانده کنونی همانند درخت فرسوده ای است که از ریشه تا برگ و شاخه اش گندیده و فرسوده شده و از سر و صورت رژیم پوشالی به جزء جنایت و خیانت چیز دیگری نمی بارد.

سال‌هاست که افغانستان در ردیف اول تا سوم فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. و روز به روز این فساد در ادارات دولتی گسترده‌تر می‌گردد. گر چه علل اصلی نا امنی در افغانستان حضور اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی است، اما فساد گسترده ادارات دولتی نیز  ناامنی‌ها را بیش‌تر از پیش دامن زده و می‌زند. فساد در ادارات دولتی و جنایات سازمان یافته فقط و فقط از طرف افراد زورمند، باندهای مافیایی رژیم دست‌نشانده که در چوکی و مقام‌های بلند دولتی تکیه زده‌اند صورت می‌گیرد. زمینه این فساد فقط توسط اشغال‌گران امپریالیست مهیا شده است. زیرا اشغال‌گران امپریالیست به خائن‌ترین، فاسد‌ترین و میهن فروش‌ترین افراد متکی است.

در این مقاله می‌خواهم به مسأله فساد در دستگاه رژیم پوشالی به‌پردازم. برای این‌که بهتر بتوانیم به مساله فساد پی ببریم باید همیش این سوالات را مطرح نمائیم و چگونگی و ریشه‌های اجتماعی و تاریخی فساد را بررسی کنیم.

فساد چیست؟ کدام عوامل در رشد فساد اداری دخیل هستند؟ چه عواملی باعث می‌شود تا مبارزه با فساد صورت نگیرد؟ عوامل و ریشه‌های فساد اداری در افغانستان چیست؟ و راه‌حل آن کدام است؟ مهم‌ترین عوامل عدم موفقیت اداره مبارزه با فساد اداری چیست؟ و چرا تا کنون هیچ مفسدی معرفی و محاکمه نشده است؟و..

»هر اقدامی که از دید افراد جامعه مضر و غیر اخلاقی بوده و در چارچوب فعالیت‌های اداری/دولتی انجام پذیرد، فساد اداری تلقی می‌شود.«

فساد، مرض مزمن و بسی خطرناک در هر جامعه است که جامعه را به سمت نابودی و هرج و مرج سوق می‌دهد. اوضاع کنونی افغانستان بیا‌ن‌گر چنین اوضاع و احوالی است. این شرایط بس خطرناک توسط اشغال‌گران امپریالیست و رژیم دست‌نشانده ایجاد گردیده و نیروهای خائن و میهن فروش بیش‌ترین سود را از این وضعیت برده و می‌برند، به همین علت است که امروز در افغانستان طبق گفته شاه شجاع چهارم(اشرف غنی) نود فیصد مردم زیر خط فقر قرار دارد.

هجوم همه جانبۀ نظامی امپریالیست‌های اشغال‌گر به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا و هجوم فرهنگ بورژوایی امپریالیستی در افغانستان، بانی و عامل تمامی بدبختی‌های درونی کشور است. و افزایش فساد بخش بزرگی از برنامه‌های امپریالیستی اشغال‌گران امریکایی را در افغانستان شکل می‌دهد. به همین دلیل، سبب شده است تا انواع و اقسام فساد با عوامل گوناگون، در سیستم پوسیده ی اداری رژیم دست نشانده، هر روز رنگ و بویش بیش‌تر و بیش‌تر گردد و افزایش چشم گیری داشته باشد. قدرتمندان پوشالی و میهن فروش با مافیایی کردن سیستم و بدست گرفتن دایره قدرت در چهارگوشه افغانستان، گستردگی فساد را – در هر کار و امری، از ادارات دولتی و خصوصی گرفته تا صنعت و تجارت- افزایش داده‌ اند. تسلیم طلبان و تسلیم شدگان از زمان اشغال افغانستان تا کنون نیز یکجا در صف امپریالیست‌های اشغال‌گر امریکایی و متحدین شان ایستاده و در خیانت، فساد، جنایت و ظلم و استبداد رژیم پوشالی شریک اند و از دسترخوان پرخون یغما‌گران بهره برده اند. و همه باهم در فساد و ناامنی و کشتار توده‌های ستم‌دیده این سرزمین شریک اند، توده‌های ستم‌دیده کشور امروز این جنایت و خیانت را با چشم مشاهده می‌نمایند.

گزارشی در همین روزها در رسانه‌ها و صفحات اجتماعی رد و بدل می‌شود، مبنی بر این‌که گاز مایع بی‌کیفیت از طریق بندر تورغندی ولایت هرات داخل کشور گردیده است.

شرکت وارد کننده خصوصی عمران – شکران یکی از شرکت‌های تجارتی وارد کننده گاز مایع در افغانستان می‌باشد که چندی قبل 60 واگون گاز مایع بی‌کیفیت را از آذربایجان وارد افغانستان نموده است. طبق گزارش‌های پخش شده، 700 واگون گاز مایع بی‌کیفیت توسط شرکت عمران-شکران خریداری شده و بعد از طی مراحل توسط به اصطلاح اداره نورم و استندرد، ریاست مواد نفت و هیأت ولایت هرات از تورغندی وارد کشور ‌گردیده است. در حالی که رژیم پوشالی به خوبی می‌داند که استفاده ازین نوع گازها خطر جانی داشته و محیط زیست را به شدت آلوده می‌سازد.

طبق معیارهای افغانستان، در ترکیبات گاز مایع وارداتی، مواد کیمیاوی بوتان باید بین 60 -70 درصد و پروپان بین 30-40 درصد باشد اما آزمایش‌های تأیید شدۀ این گاز مایع وارداتی از آذر بایجان نشان می‌دهد که پروپان این گاز ده درصد و بوتان آن صفر است.

زمانی که در این زمینه از طرف مردم سروصداهای مبنی بر بی‌کیفیت بودن گاز مایع و خطرات جانی و آلوده ساختن محیط زیست بلند گردید، هیأتی از اداره نورم و استندرد، ریاست مواد نفت، ولایت هرات و اطاق تجارت جهت نمونه برداری و تثبیت کیفیت گاز مایع  عازم منطقه(بندر تورغندی) شدند. طبق گزارش‌های بدست آمده، شرکت متذکره حدود 300 هزار دالر را به اداره های مربوطه بطور رشوه پرداخت نموده است، بناءً هیأت متذکره نتایج را مثبت اعلان نمود.

ناگفته نباید گذاشت كه در میان واگن‌های گاز مایع وارد شده به کشور، 5 واگون گاز مایع از تركمنستان است كه نورم و استندردش طبق معیار افغانستان بوده و هیأت، نمونه‌ها را از همين 5 واگون گرفته اند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات در رسانه‌ها چنین اظهار نظر نمود: «ادارۀ محترم ستندرد محموله‌های گاز و مواد نفتی در سرحدات را مورد آزمایش قرار می‌دهد و در صورتی که مواد بی کیفیت باشد مسترد و در صورتی که تائید شود اجازۀ ورود داده خواهد شد.»

وارد نمودن گاز و تیل بی‌کیفیت بی‌سابقه نیست و همه روزه از نقاط مرزی مختلف وارد بندرگاه‌های ولایات کشور می‌گردد. این فساد، جنایتی است که نه تنها با جان و مال مردم بازی می‌کند، بل‌که باعث آلوده شدن محیط زیست نیز گردیده و می‌گردد. سرمایه‌داران، دلال‌های اند که هیچ ارزشی به حیات انسان و محیط زیست نمی‌دهند. و یکی از خصوصیات بارز سرمایه داری غارت، چپاول  و دزدی است.

همیشه مردم از واردات گاز مایع و مواد نفتی بی‌کیفیت شکایت داشته اند. ولی نه گوش شنوا، و نه هم سیستم کنترلی درست برای رفع این همه معضلات جانی و خطرناک وجود داشته است. واردکنندگان اموال تجارتی بی‌کیفیت، باندهای مافیایی هستند که با پرداخت رشوه به مأمورین بلند پایه دولتی اموال بی کیفیت را وارد افغانستان می‌نمایند. یا بعبارت دیگر وارد کنندگان اموال تجارتی هم‌نوا با مأمورین فاسد و بلند پایه رژیم پوشالی تمام امور گمرکات را در دست گرفته اند.

عامل و حامل تمامی مشکلات و گسترش فساد در کشور رژیم دست نشانده است که در تمام  شئون زندگی رژیم پوشالی ریشه دوانده و همۀ شان را آغشته به فساد نموده است.

رژیم پوشالی آن‌قدر فاسد و سرگرم عیاشی و خوشگذرانی است که حتی قادر به عملی نمودن فیصله‌هایش نیست، چه رسد به این که توجه و کنترولی بر گمرکات و ادارات دولتی و خصوصی داشته باشد.

تا زمانی که کشور در چنگال اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم امریکا قرار داشته باشد و رژیم  دست‌نشانده شان بر این کشور حکم‌روایی نماید همین آش است و همین کاسه.

فقط با بیرون راندن قهری امپریالیست‌های اشغالگر امریکایی، متحدین شان، و سر نگونی رژیم دست‌نشانده، و استقرار جامعه دمکراتیک نوین، استقلال کشور و آزادی مردمان کشور را می‌توان بدست آورد و راه حل بنیادی برای نابودی فساد و تمامی مظالم اجتماعی پایه ریزی نمود.

هموطن!

تاریخ و انقلابات جهان گواه آنند که هیچ اشغال‌گری به رضا و رغبت، استقلال کشور و آزادی مردمان کشور مستعمره را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ رژیم مستبدی سلاحش را بر زمین نمی‌گذارد و به سادگی از قدرت کنار نمی‌رود. برای گرفتن استقلال کشور و آزادی مردمان آن باید به مقاومت همه جانبه ملی مردمی و انقلابی پرداخت و تا ایجاد جامعه دموکراتیک نوین لحظه‌‌ای از مبارزه در این مسیر غافل نماند.

همان طوری که در طول 180 سال گذشته مردمان این سرزمین توانستند که امپریالیزم اشغال‌گر انگلیس وسوسیال امپریالیزم روس را شکست دهند، این بار نیز به این کار موفق خواهیم شد. در دو جنگ علیه اشغال‌گران امیریالیزم انگلیس و سوسیال امپیالیزم روس گرچه کشور از حالت مستعمراتی نجات یافت و حالت نیمه مستعمره را بخود گرفت، اما توده‌های ستم‌دیده کشور از چنگال ظلم و ستم رهایی نیافتند، زیرا رهبری جنگ بدوش نیروهای انقلابی قرار نداشت.

باید با اتحاد و همدلی، همگام و هم صدا علیه اشغال وطن و رژیم دست نشانده که بانی فساد، جنایت، ظلم و استبداد است، ایستادگی نماییم. باید برای کسب استقلال و آزادی و استقرار جامعه ی عاری از هر نوع ظلم و جنایت و فساد و استثمار فرد از فرد با تمام نیرو مبارزه کنیم و نیروی رزمنده مان‌را تقویه نموده و شعار مقاومت همه جانبه ملی، مردمی، انقلابی را بر هر سنگ و کوه وطن با صدای بلند طنین انداز نماییم، و برای نجات کشور و مردمان کشور از زیر بار هر نوع ظلم و ستم تحت رهبری پیش‌آهنگ طبقه کارگر برای بیرون راندن اشغال‌گران و سر نگونی رژیم پوشالی و ایجاد جامعه دموکراتیک نوین متحدانه به پیش رویم و تا آن‌جا پیش رویم که دیگر نشانی از ستم باقی نماند.

آری

ما می‌توانیم

و بی گمان

طلوع دوباره در راه است

طلوع پیروزی!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *