مصبب اصلی این همه مصائب و بدبختی در افغانستان اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی است

مصبب اصلی این همه مصائب و بدبختی در افغانستان اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی است

Home Page Gallery

تقریباً بیست سال از اشغال افغانستان توسط اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا می‌گذرد. اشغال‌گران امپریالیست بعد از اشغال افغانستان یک رژیم دست‌نشانده مطابق دل‌خواه خود را بر چوکی دست‌نشاندگی شاندند.

در مدت تقریباً بیست سالی که از عمر رژیم پوشالی و اشغال کشور می‌گذرد، توده‌های زحمت‌کش کشور جز محرومیت، فقر و فاقه، آوارگی و خانه خرابی چیزی را بدست نیاوردند.

اوضاع و شرایط کرونایی به فقر و محرومیت، بیکاری و رنج توده‌ها افزود. زمانی که کرونا در کشور اوج گرفت و شهرها به حالت قرنطینه می‌رفت، رژیم پوشالی و تاجران به اصطلاح ملی وعده‌های دروغینی به توده‌ها دادند و اعلان نمودند که هر گاه مرزهای کشور مسدود شود و تا یک سال هیچ مواد غذایی به اخل افغانستان نیاید ما به کمبود موا غذایی روبرو نخواهیم شد، اما دیری نپائید که مواد ارتزاقی به شکل سرسام آوری بالا رفت، و تعداد زیادی وظایف شان را ازدست دادند.

رژیم دست‌نشانده جای این‌که دست مردم بی بضاعت را گرفته و حد اقل مصارف آب و برق و صفا پولی خانه‌های شان را معاف نماید، بیش‌تر روی مردم فشار وارد نمود که این پول‌ها را به پردازند، به این شکل رژیم پوشالی شیرازه جان مردم را روز بروز می‌کشد.

ثمره بیست سال تجاوز و اشغال‌گری نیروهای امپریالیست و رژیم دست‌نشانده شان، به خاک وخون کشاندن این سرزمین و مردمان کشور است. امروز طالبان با امضاء “توافق‌نامه صلح” با اشغال‌گران امپریالیست امریکایی تن به تسلیمی در مقابل اشغال‌گران امریکایی دادند، و با شروع “مذاکرات بین الافغانی” می‌روند تا در رژیم دست‌نشانده اشغال‌گران امپریالیست شریک شده و به بخشی از این رژیم دست‌نشانده تبدیل گردند.

کشور شاهد آنست که با شروع هر دور مذاکرات جنگ‌ها ر کشور تشدید می‌گردد، قربانی این وضعیت دهشتناک فقط و فقط مردم افغانستان است. با تشدید جنگ‌ها ده هزار تن از مردم آواره و بی‌خانمان می‌گردند که نه جایی برای زندگی دارند و نه هم لقمه نانی برای خوردن. حتی به چشم سر دیدیم مردمانی که جهت پیدا نمودن لقمه نانی روانه جمهوری اسلامی ایران شدند با چه جنایات هولناکی رو برو گردیدند، و رژیم پوشالی حتی پشت دوسیه شان نگشت.

امروز در کشور مصیبت زده افغانستان روز بروز تعداد کودکان خیابانی افزایش می‌یابد و معتادین مواد مخدر از مرز چهارمیلیون نفر گذشته است، بیش از سه میلیون معلول به حالت رقت‌باری در جامعه زندگی می‌کند. ما در این جا از این‌که به چه تعدادی بیوه و یتیم در جامعه به جا مانده می‌گذریم.

بگذار که مبلغین رژیم پوشالی و تسلیم شدگلن و تسلیم طلبان داد و فریاد از دست‌آوردهای بیست ساله رژیم پوشالی سر دهند.

ما همه ساله شاهد آنیم که خانه و کاشانه هزاران هم وطن ما به اثر سیلاب‌های مدهش از بین می‌رود، اما رژیم پوشالی دست روی دست گذاشته و نظاره‌گر جانباختن هم وطنان ما در زیر آوار سنگ، کلوخ و لای می‌باشد.

در کشور مستعمره – نیمه فئودال افغانستان امروز نا امنی به اوج خود رسیده است. اختطاف گسترده اطفال و جوانان از یک سو، تجاوزات جنسی از سوی دیگر مردم کشور را به ستوه آورده است.

باید با صراحت گفت که اشغال‌گران امپریالیست و رژیم دست‌نشانده در افغانستان هیچ دست‌آوردی جز قتل و قتال، ترور و اختناق، ویرانی و خرابی، فقر و بی‌کاری، دزدی و چپاول اموال شخصی و بیت المال، رشد مواد مخدر و معتاد ساختن جوانان به مواد مخدر، آواره‌گی توده‌ها، ایجاد نا امنی، تشدید ستم بر زنان و تشدید تجاوزات جنسی ( در این‌جا از قتل، کتک زدن و مثله نمودن زنان می‌گذریم) و اختطاف های گسترده و ترورهای هدفنمد به ارمغان نیاورده است.

بگذار که تسلیم شدگان و تسلیم طلبان بانگ زنند که اشغال‌گران امپریالیزم به خاطر “مبارزه با تروریزم” ، “آزدی زنان” و “دموکراسی” به افغانستان آمده اند.

بگذار بگویند که اشغال‌گران امپریالیست بخاطر رشد بورژوازی و “اعمار” افغانستان به این سرزمین پا گذاشته اند.

در ظرف بیست سال توده‌های زحمت‌کش افغانستان بخوبی به میان تهی بودن شعارهای کاذب و فریبنده تسلیم شدگان و تسلیم طلبان پی برده اند. و بخوبی درک نمودند که اشغال‌گران امپریالیست و رژیم دست‌نشانده دشمن حقیقی آزادی، دموکراسی اند، و در تمام طول دوران حیات شان پشت سر تروریزم ایستادند و زندگی مردم را سیاه نمودند.

حال از تسلیم شدگان و تسلیم طلبان سوال می‌کنیم که در ظرف بیست سال شعار دادید که امپریالیست‌های اشغال‌گر بخاطر “ویران نمودن لانه‌های تروریزم” و “سرکوب نمودن نیروهای قرون وسطایی” در افغانستان حضور دارند. حال که امپریالیزم اشغال‌گر امریکا با “قرون وسطایی”ها “توافق‌نامه صلح” را امضاء نمود، دیر یا زود آن‌ها را به رژیم دست نشانده شریک می‌سازد، گذشته ننگین خود را با شعارهای عوام فریبانه تان را چگونه توجیه خواهید نمود؟

ما از همان روز اول علیه این شعارهای کاذبانه و عوام‌فریبانه ایستادیم و گفتیم که اشغال‌گران امپریالیست در هر جامعه مستعمره بر قرون وسطا‌ترین، خائین‌ترین و میهن فروش‌ترین افراد متکی می‌گررد. و با صراحت گفتیم که اشغال‌گران امپریالیست در افغانستان امروز بر چنین افرادی ماکی است و اکثریت قرون وسطایی‌ها را بر محور رژیم پوشالی گرد آورده است. دیر یا زود با طالبان نیز وارد چنین معامله‌ای می‌گردد.

طوری که قبلاً هم بیان نمودیم، مصبب اصلی تمام جنایات هولناک، بدبختی، آواره‌گی و همه‌ای مصیبت‌ها  در کشور اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی است.

هموطنان عزیز!

نظامی که یک مشت جانی و وطن فروش و خائن در راس آن قرار گرفته و حلقه غلامی اشغال‌گران امپریالست را بر گردن نهاده، ودهها سال است که زندگی اکثریت مردم را به خاک و خون کشیده و جز سرگرم کردن و اغفال مردم کار دیگری نداشته، نظامی که پایه هایش بر عدالت اجتماعی گذاشته نشده باشد از آن نباید هیچ نوع انتظاری جز فقر و بدبختی، آوارگی و بی عدالتی، ناامنی و درد رنج داشت.

ما باید متحداً علیه هرگونه تعصبات میلیتی، جنسیتی، قومی، نژادی، منطقه‌ای… که از سوی اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی دامن زده می‌شود،نه بگویم و مبارزه کنیم.

یگانه راه پایان دادن به این همه مصیبت و بدبختی‌ها فقط و فقط اتحاد توده‌های زحمت‌کش افغانستان بخاطر بر پایی و پیش‌برد مقاومت همه جانبه ملی مردمی و انقلابی تحت رهبری پیش‌آهنگ طبقه کارگر است. در چنین حالتی است که ما می‌توانیم بساط ظلم و ستم را بر چینیم و جامعه دموکراتیک نوین را مستقر نموده و بسوی محو هر گونه استثمار فرد از فرد به پیش حرکت کنیم.

به پیش به سوی مقاومت همه جانبه ملی مردمی و انقلابی

علی کارگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *